mộng nam kha


Trong "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời ngôi nhà Đường sở hữu kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy chàng cho tới nước Hòe An. Thuần được vua Hòe An mang lại nhập bái yết. Thấy Thuần tướng mạo khôi vĩ nên gả đàn bà, mang lại thực hiện phò mã và thể hiện quận Nam Kha thực hiện quan liêu Thái thú, thống trị cả một vùng to tướng rộng lớn.

Đương lúc bà xã ông xã Thuần sinh sống một cuộc vương vãi fake, siêu sung sướng thì bỗng có giặc kéo cho tới vây quận Nam Kha. Thuần đem quân kháng cự. Giặc sầm uất mạnh, Thuần bại chạy. Quân giặc vây trở thành tấn công đập phá. Công chúa nước Hòe An, bà xã của Vu Phần bị tiêu diệt nhập đám loàn quân.

Bạn đang xem: mộng nam kha

Thuần Vu Phần đem tàn binh về kinh thành tâu lại vua thân phụ. Nhà vua nghi kỵ Thuần tiếp tục đầu hàng giặc, nên tước đoạt không còn phẩm hàm, xua về thực hiện thường dân. Thuần oan ức vừa vặn tủi nhục, tỉ ti bi thương... Vừa lúc ấy thì Thuần chợt tỉnh dậy, thấy bản thân ở dưới gốc cây hòe, bên trên đầu một nhành cây hòe chĩa về phía nam giới. Cạnh Thuần lại sở hữu một ổ loài kiến rộng lớn. Bầy loài kiến kéo mặt hàng đàn mặt hàng lũ trèo lên cây hòe.
Cũng sở hữu sách chép:
Đời ngôi nhà Đường có một nho sinh bọn họ Lữ cút thi đua ko đỗ. Trở về, dọc đường, vừa vặn buồn lại vừa vặn đói nên rẽ vào trong 1 ngôi miếu con cái ở bên cạnh vùng rừng núi, van nâng lòng. Chùa nghèo khó, nhà sư nấu nướng kê thay cho gạo mời khách.
mệt mỏi nên bọn họ Lữ ở một khi thì ngủ khò. Chàng thấy tôi đã thi đua đỗ, được quan liêu chức cao, ngôi nhà vua lại còn gả công chúa, phong mang lại chàng thực hiện phò mã và mang lại cút trấn nhậm một điểm. Thật là vinh quang phú quý, không một ai tự. Nhưng Lúc tiếp cận nửa đường thì đột nhiên bắt gặp quân giặc đỗ cho tới tấn công. Lữ chống cự ko lại. Lính hộ vệ bị giết. Xe kiệu bị đập phá vỡ tành. Chúng thộp cổ cả bà xã ông xã Lữ, fake gươm kề họng... Lữ hoảng loạn, kêu lên một giờ, giựt mình thức dậy mới mẻ biết là chiêm bao.
Mà đằm thắm lúc ấy nồi kê cũng ko chín.
Trong tác phẩm "Cung ân oán dìm khúc" của Nguyễn Gia Thiều, sở hữu câu:

Giấc Nam Kha khéo bất bình,
Bừng con cái đôi mắt dậy, thấy bản thân tay ko. Trong bài xích "Lạc đường" của Tú Xương cũng có thể có câu:
Giấc mộng Nam Kha khéo chấp chới,
Trong tác phẩm "Đoạn ngôi trường tân thanh" của cụ Nguyễn Du, sở hữu câu:

Xem thêm: những cấp s mà tôi dưỡng thành

Tiếng sen khẽ động giấc hòe. Trong "Bích câu kỳ ngộ" cũng có thể có câu:

Xem thêm: truyện ngược hay

Đèn thông khêu cạn, giấc hòe ko an. Cổ thi sở hữu câu:

Trăm năm một giấc kê vàng. "Kê vàng" cũng gọi là gạo "hoàng lương", một loại ngũ cốc nhỏ như cát, gold color. Nhà nghèo khó mặt mũi Tàu ngày xưa người sử dụng kê nhằm ăn thay cho gạo.
Trong "Đoạn ngôi trường tân thanh" sở hữu câu:

Hoàng lương lậu chợt tỉnh hồn vía. "Giấc Nam Kha", "Giấc hòe", "Giấc nằm mê kê vàng" hoặc "Giấc hoàng lương" đều tự điển tích trên. Có nghĩa sự phú quý vinh hoa chằng khác gì một giấc mộng.