một đêm bệnh kiều đột nhiên tới

 • Reads 1,623,710
 • Votes 58,888
 • Parts 140

Complete, First published Jan 13, 2019

Bạn đang xem: một đêm bệnh kiều đột nhiên tới

Table of contents

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Mon, Jan 14, 2019

 • Tue, Jan 15, 2019

 • Tue, Jan 15, 2019

 • Tue, Jan 15, 2019

 • Tue, Jan 15, 2019

 • Tue, Jan 15, 2019

 • Tue, Jan 15, 2019

 • Tue, Jan 15, 2019

 • Tue, Jan 15, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Thu, Jan 17, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sat, Jan 19, 2019

  Xem thêm: sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền

 • Sat, Jan 19, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Chương 84: Bánh Sinh Nhật Số 1

  Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Chương 85: Bánh Sinh Nhật Số 2

  Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Chương 86: Bánh Sinh Nhật Số 3

  Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Chương 87: Bánh Sinh Nhật Số 4

  Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Sun, Jan trăng tròn, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 112: Sóng Gió Bắt Đầu

  Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

  Xem thêm: chú mượn chân ôm một chút

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc 
  
  Converter: Củ Lạc 
  
  Editor: Camtusori 
  
  Thể loại: Xuyên ko, cung đình hầu tước đoạt, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng).
  
  Số chương: 136 chương + 3 nước ngoài truyện 
  
  Giới thiệu 
  
  Hai căn nhà ôm khuyết điểm con cái, một căn nhà là doanh nhân, một căn nhà là hầu phủ, sự sai chếch về vị thế quá lớn! Ngu Tương xấu số xuyên qua chuyện trở thành phái nữ nhi trong phòng doanh nhân bị ôm khuyết điểm cho tới hầu phủ. 
  
  Nguyên phiên bản cuốn truyện: Lúc thân ái thế được sáng sủa tỏ thì không chỉ nhì chân bị tàn truất phế nhưng mà bên trên đầu còn bị gán mang đến cái mác 'Tang Môn tinh'. (Ngôi sao bị tiêu diệt chóc/ xui xẻo) Rơi nhập đàng nằm trong, nường đành cần ôm chặt lấy đùi của Hầu gia ca ca, trước tiên cứ cần hàng fake, hóng Lúc chủ yếu công ty về bên ngay lập tức tách cút nhập lạng lẽ. 
  
  Vài năm tiếp theo chủ yếu công ty về bên, Ngu Tương quấn sẵn ăn mặc quần áo, sẵn sàng thế "ôm của chạy lấy người", lại ko ngờ tài năng ôm đùi của nường quá có trách nhiệm, Hầu gia ca ca ko mang đến đi! 
  
  Hầu gia nâng ly đậy điệm ý cười: Ngàn kiều vạn sủng (ngàn vạn cưng chiều) nuôi con cái dâu kể từ nhỏ xíu, đâu cần thưa cút là cút được? 
  
  Nhân vật chính: Ngu Tương, Ngu Phẩm Ngôn, Thẩm Diệu Kỳ / Phối phù hợp diễn: Toàn phủ Hầu phủ, toàn phủ thương hộ ┃ Cái khác: Bệnh kiều (Bệnh thực hiện nũng), ngọt sủng, huynh muội trá hình (giả ).

#2sách