một giấc ngủ dậy ta mang thai

 • Reads 1,024,930
 • Votes 60,045
 • Parts 150

Complete, First published Nov 27, 2019

Bạn đang xem: một giấc ngủ dậy ta mang thai

Table of contents

 • Chương 1: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 2: Hôm ni lại là 1 ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 3: Hôm ni mang trong mình một việc làm đem kĩ năng ko thực hiện được

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 4: Hôm ni lại chỉ thực hiện một công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 5: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 6: Hôm ni chỉ với lại sở hữu một trong những phần công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 7: Hôm ni như cũ là 1 phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 8: Hôm ni như cũ là 1 phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 9: Hôm ni tìm kiếm được một việc làm cung cấp thời gian

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 10: Hôm ni là 1 ngày lười biếng nói chung lấy tiêu xài đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 11: Hôm ni là 1 ngày cá mặn

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 12: Hôm ni là 1 ngày người sáng tác ko lấy nổi tiêu xài đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: cây lớn ở phương nam

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: vợ à địa ngục chờ em

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

Thể loại: Nguyên sang trọng, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con cái , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅
  
  Văn án:
  
  Vầng hào quang quẻ được trao kể từ khối hệ thống của Đường Loan Loan từ từ tiêu xài giã, tuy nhiên quý khách bị tác động vì thế vầng hào quang quẻ ấy cũng từ từ Phục hồi ý thức của chủ yếu bản thân, thực hiện Phó tiên sinh nằm trong đại nhi tử luôn luôn coi Đường Loan Loan như bảo bối thời điểm hiện nay hối hận hận cho tới xanh xao ruột.
  
  .......
  
  Năm chục tám tuổi hạc, thân phụ Phó Chân kể từ phía bên ngoài đem vệ một đứa phụ nữ riêng biệt. 
  
  Cha và anh trai luôn luôn thương cảm hắn như thay cho thay đổi trở nên một người không giống, đại ca vì thế người con riêng biệt ấy mắng hắn là quỷ quái vật bất phái nam bất nữ giới, phụ vương thì thẳng lấy can tiến công gãy chân hắn, tiếp sau đó lấy hắn xua đuổi thoát ra khỏi nha. 
  
  Phó Chân vì thế tách né sự trả oán của phụ nữ riêng biệt, hắn nên long dong ngoài rìa TP. Hồ Chí Minh trong cả 2 năm, còn ở một phiên say rượu bị người ám toán, nằm trong một chiếc nm nhan xa vời kỳ lạ xẩy ra mối quan hệ.
  
  Mà Lúc hắn từ từ quen thuộc với thực trạng sinh hoạt ấy. 
  
  Ngày nọ, thân phụ nằm trong đại ca lần cho tới mái ấm, hắn nhận định rằng bọn họ ham muốn lấy bản thân xua xua đuổi cho tới địa hạt xa vời rộng lớn.
  
  Nhưng bọn họ lại nằm trong chủ yếu bản thân phát biểu, bọn họ hối hận hận.

#5đammỹ