nam thê của tể tướng

https://i0.wp.com/s6.static.jjwxc.net/frontcover/001/828/1828426.jpg

Tên gốc : Tể tướng tá nam giới thê ( 宰相男妻 )

Bạn đang xem: nam thê của tể tướng

Tác fake : Mạc Tà ( 莫邪 )

Tình trạng truyện : Hoàn

Độ nhiều năm : rộng lớn 80 chương

Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan tiền ngôi trường, phong lưu  tra công

sau trung khuyển công, bình phàm nam giới thê thụ, 1×1,HE.

Lịch up truyện: vô những ngày 05, 24, 27 sản phẩm tháng

Edit: Đông chí

Beta: Tân sinh

Mục lục

Văn án

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 |

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 |

Chương 11 | Chương 12| Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 |

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 |Chương đôi mươi |

Xem thêm: bạch tiên sinh tôi muốn ly hôn

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25|

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 |

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 |

Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40 |

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 |

Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50

Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 |

Chương 56 | Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60 |

Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65 |

Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70|

Chương 71 | Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 |

Chương 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương 80 |

Chương 81| Chương 82 | Chương 83 | Chương 84

Xem thêm: anh ấy chưa từng rơi xuống

Phiên nước ngoài 1 |  Phiên nước ngoài 2

HOÀN

Một prj tràn ước mơ ( =)) ) cho tới năm năm ngoái. Hi vọng sẽ tiến hành chúng ta cỗ vũ ^^