nếu vầng trăng không ôm lấy em

 • Reads 1,998,829
 • Votes 62,781
 • Parts 76

Complete, First published May 22, 2020

Bạn đang xem: nếu vầng trăng không ôm lấy em

Table of contents

 • Fri, May 22, 2020

 • Fri, May 22, 2020

 • Fri, May 22, 2020

 • Fri, May 22, 2020

 • Fri, May 22, 2020

 • Fri, May 22, 2020

 • Fri, May 22, 2020

 • Fri, May 22, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • QUYỂN 2: TUỔI 16 CHƯƠNG 11

  Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • QUYỂN 3: QUAN TÂM CHƯƠNG 21

  Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sat, May 23, 2020

 • Sun, May 24, 2020

 • Sun, May 24, 2020

 • QUYỂN 4: THIÊN VỊ CHƯƠNG 31

  Mon, May 25, 2020

 • Mon, May 25, 2020

 • Tue, May 26, 2020

 • Tue, May 26, 2020

 • Wed, May 27, 2020

  Xem thêm: tong giam doc tuyet tinh dien dan le quy don

 • Wed, May 27, 2020

 • Thu, May 28, 2020

 • Thu, May 28, 2020

 • Fri, May 29, 2020

 • Sun, May 31, 2020

 • QUYỂN 5: ÁNH TRĂNG CHƯƠNG 41

  Sun, May 31, 2020

 • Mon, Jun 1, 2020

 • Mon, Jun 1, 2020

 • Tue, Jun 2, 2020

 • Tue, Jun 2, 2020

 • Wed, Jun 3, 2020

 • Thu, Jun 4, 2020

 • Fri, Jun 5, 2020

 • Sat, Jun 6, 2020

 • Sun, Jun 7, 2020

 • QUYỂN 6: ĐẦY SAO CHƯƠNG 51

  Mon, Jun 8, 2020

 • Tue, Jun 9, 2020

 • Wed, Jun 10, 2020

 • Fri, Jun 12, 2020

 • Sun, Jun 14, 2020

 • Sun, Jun 14, 2020

 • Tue, Jun 16, 2020

 • Wed, Jun 17, 2020

 • Thu, Jun 18, 2020

 • Sat, Jun đôi mươi, 2020

 • QUYỂN 7: Hiểu NHAU CHƯƠNG 61

  Tue, Jun 23, 2020

 • Wed, Jun 24, 2020

 • Fri, Jun 26, 2020

 • Sun, Jun 28, 2020

 • Wed, Jul 1, 2020

 • Fri, Jul 3, 2020

 • Sun, Jul 5, 2020

 • Sun, Jul 5, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

 • Tue, Jul 14, 2020

 • Fri, Jul 24, 2020

  Xem thêm: chỉ muốn hít vận khí của anh

 • Mon, Jul 27, 2020

 • Sat, Aug 1, 2020

Tên Hán: 如果月亮不抱你
  Hán Việt: Như trái khoáy nguyệt lượng bất bão nhĩ
  Thể loại: Ngôn tình tiến bộ - Thanh mai trúc mã - Quân nhân - Sủng - Song xử - HE.
  Tác giả: Lục Manh Tinh
  Số chương: 74 chương (71 chương + 3 NT)
  Tình trạng: FULL
  Editor: Cao Quế Chi, Doãn Song 
  Beta: Doãn Song và Chloe Ye
  Nguồn convert: lupan_lan93 truyen.tangthuvien.vn 
  Nguồn raw: https://m.shubaow.net/2/2928/

#50hệ