nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ

Edittor: Sunny Boo + cuckicoi + kan-yuki

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang xem: nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ

Giới thiệu Liễu Vi Dung nói theo một cách khác là cực kỳ bi thống xuyên qua chuyện Trong một cuốn đái thuyết cung đấu nhưng mà nường vừa phải mới mẻ coi đoạn sở hữu một phái nữ phụ thực hiện vật mất mát, nường tao trước thời điểm ngày tuyển chọn tú bị u cả hạ dược thành phẩm bị người thực hiện bỏ không còn trong sáng, phái nữ phụ thực hiện vật mất mát vì như thế quá bi phẫn, thống khổ nhưng mà tự động tử. . . Có nên quá thảm kịch hoặc không? Thật may ông trời trợ giúp — phối mang lại nường một không khí tùy thân mật Vì thay cho thay đổi số mạng, bay ngoài tấp tểnh đoạt của u cả, giải pháp độc nhất đó là vô cung thực hiện phái nữ nhân của Hoàng đế! Nguyên tác vô đái thuyết cung đấu đó là người sáng tác bịa bịa !!! Vì ham muốn mang lại phái nữ công ty không ngừng mở rộng Án Tay Vàng đi ra nhưng mà thôi
Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=304888

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 – CHƯƠNG 10

Xem thêm: doanh trưởng bắn một phát

CHƯƠNG 11 – CHƯƠNG 20 | CHƯƠNG 21 – CHƯƠNG 30

Xem thêm: kim chủ bị lừa rồi

CHƯƠNG 31 – CHƯƠNG 40CHƯƠNG 41 – CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 51 – CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61 – CHƯƠNG 70CHƯƠNG 71 – CHƯƠNG 80 

CHƯƠNG 81 – CHƯƠNG 88