nụ hôn của tù nhân


NỤ HÔN CỦA TÙ NHÂN

Tác giả: Địch Túy Sơn

Bạn đang xem: nụ hôn của tù nhân

Thể loại: Hiện đại, (nửa đầu) toàn cảnh tù nhốt, độc lắc dục kiệm điều công X Nhút nhát thụ, niên thượng, tình hữu độc cộng đồng, ngọt sủng, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

Bìa siêu đẹp: Dystopia ♥

.:. Lời của Đậu .:.

Xem thêm: truyện vứt bỏ chàng rể ngốc

Tag của công thụ là vì Đậu tự động thêm nữa.

Công kiệm điều, độc lắc, mặt mày liệt tuy nhiên được dòng sản phẩm hoặc ghen tuông ngầm. Thụ thì nhút nhát, bị người thân trong gia đình hãm sợ hãi vô tù, hiến thân thích mang đến công nhằm mò mẫm tìm tòi chỗ tựa vô mái ấm tù. Nội dung: 30%, H: 70%.


TRUYỆN BIÊN TẬP ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

Xem thêm: những cấp s mà tôi dưỡng thành

Link hiểu ở wattpad: Link

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI. KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER, KHÔNG ĐỒNG Ý ĐĂNG LẠI Tại NƠI KHÁC, KHÔNG ĐỒNG Ý LÀM AUDIO. HÃY TẨY CHAY CÁC TRANG REPOST NHƯ TRUYENFULL, DTRUYEN, WEBTRUYEN, TRUMTRUYEN, TRUYENWIKI1…