nữ phụ trùng sinh

 • Reads 576,954
 • Votes 18,314
 • Parts 197
 • Time 43h 38m

Complete, First published Nov 22, 2018

Bạn đang xem: nữ phụ trùng sinh

Table of contents

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 67: Bồi thông thường tiền- Giới thiệu

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 71: Tức giẫn dữ hít mê

  Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 72: Trên lối đi gặp

  Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 73: Ủng hộ gom đỡ

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 83: Người quan liêu trọng

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 90: Quỳ gối cầu xin xỏ

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 98: Gây xích mích

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

  Xem thêm: vĩ gian phong

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 123: Nghĩ cơ hội cứu vãn viện

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 126: Mầm mống oán thù hận

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 165: Lại đem thai

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 168: Phụ phái nữ sở hữu chồng

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 173: Nữ phụ trùng sinh

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 187: Mầm tai ương 1

  Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 188: Mầm tai ương 2

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 194: Được cứu vãn giúp

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 196: Ngoại truyện 1: Kiếp trước của Lan Lăng Yến

  Sat, Nov 24, 2018

  Xem thêm: vợ của vai ác không dễ làm

 • Chương 197: Ngoại truyện 2: Lâm Ý

  Sat, Nov 24, 2018

Hóa trở thành phái nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay thế thay đổi kết viên, Ninh Vân Hoan nên che giấu quanh bạn dạng tính. Nữ căn nhà được xem là Bạch Liên Hoa thánh hình mẫu thì cô tiếp tục thực hiện mang lại quý khách thấy người hoàn thiện hơn hết Bạch Liên Hoa. Nhưng mặc dầu cô sở hữu nỗ lực từng nào cũng ko bay ngoài kết viên thảm sợ hãi của phái nữ phụ.
  
  Sống lại đợt tiếp nhữa, ko ngụy trang bạn dạng thân thiện, đảm bảo an toàn sinh mạng, tách xa cách người con trai phúc hắc. Có điều, cô ko ngờ cô càng rời lại càng chui nguồn vào rọ, người nhưng mà thánh hình mẫu Bạch Liên Hoa ko cầu được lại rớt vào tay phái nữ phụ Ninh Vân Hoan! Từ ni về sau, sở hữu đứa ở phía sau thực hiện núi dựa, cô rất có thể thực hiện căn nhà cả thiên hạ.

#2ngontinh