nữ vương không ở nhà

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

7.1/10

1.5K

Bạn đang xem: nữ vương không ở nhà

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.7/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 4
Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

7.2/10

1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

7.4/10

10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

7.1/10

7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 40
Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

7.5/10

13.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

7.1/10

5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Thập Niên 70 Phúc Báo FULL

Thập Niên 70 Phúc Báo FULL

7.6/10

5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 49
Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

7.3/10

6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 49
Ông rộng lớn khom sườn lưng vì thế tôi

Ông rộng lớn khom sườn lưng vì thế tôi

8.5/10

3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 45
Thập Niên 70 Mật Nha

Thập Niên 70 Mật Nha

7.6/10

13.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

7.7/10

12.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 282
Trở trở thành u của năm vị lão đại

Trở trở thành u của năm vị lão đại

8.5/10

40.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
Diệp diệp sở hữu kim tiêu

Diệp diệp sở hữu kim tiêu

7.9/10

4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 35
Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10

10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 58
Diện Thủ

Diện Thủ

7.5/10

44.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10

69.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 184
Người Ẩn Hình

Người Ẩn Hình

7.5/10

32.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 71
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10

40.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10

15.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10

135.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 89
Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10

50.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Chương 74
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10

58.6K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Chương 95
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

7.5/10

18.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

C50

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

7.1/10

1.5K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

C4

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.7/10

1.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Xem thêm: truyện cổ chân nhân

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

C50

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

7.2/10

1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

C50

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

7.4/10

10.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

C40

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

7.1/10

7.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

C50

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

7.5/10

13.2K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

C50

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

7.1/10

5.8K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Phúc Báo FULL

C49

Thập Niên 70 Phúc Báo FULL

7.6/10

5.2K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

C49

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

7.3/10

6.7K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Ông rộng lớn khom sườn lưng vì thế tôi

C45

Ông rộng lớn khom sườn lưng vì thế tôi

8.5/10

3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 70 Mật Nha

C50

Thập Niên 70 Mật Nha

7.6/10

13.4K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

C282

Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

7.7/10

12.5K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Trở trở thành u của năm vị lão đại

C56

Trở trở thành u của năm vị lão đại

8.5/10

40.4K

Thể loại: Truyện Khác

Diệp diệp sở hữu kim tiêu

C35

Diệp diệp sở hữu kim tiêu

7.9/10

4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Mệnh Hoàng Hậu

C58

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10

10.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Diện Thủ

C109

Diện Thủ

7.5/10

44.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

C184

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10

69.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Người Ẩn Hình

C71

Người Ẩn Hình

7.5/10

32.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

C62

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10

40.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

C50

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10

15.7K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

C89

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10

135.9K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Một Nhà Dưới Chân Núi

C74

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10

50.9K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

C95

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10

58.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

C112

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Thể loại: Ngôn Tình