phần mềm vẽ nhanh kết cấu miễn phí

Quick Draw - Chức năng vẽ cụ thể Vách bể

Bạn đang xem: phần mềm vẽ nhanh kết cấu miễn phí

QuickDraw - Vẽ dầm chủ yếu bên trên mặt mày bằng

AutoCAD - Canh lề text và copy nội dung Text

Vẽ cụ thể Cọc

Vẽ cụ thể Cọc

AutoCAD - Trình bày TEXT chú thích (bố viên, canh lề và copy nội dung)

AutoCAD - Tạo lối DIM nhỏ gọn mang đến đối tượng

AutoCAD - Copy cao độ

Chức năng vẽ cột bên trên mặt mày bằng

QuickDraw - 2 kiểu vẽ ký hiệu lỗ kỹ thuật

Lấy tọa phỏng cọc bám theo VN2000

Xem thêm: tàn thứ phẩm

QuickDraw - Đánh số cọc

Sao chép mặt phẳng cột kể từ phiên bản vẽ Kiến trúc

CAD - Align nhanh chóng đối tượng người sử dụng ko hãy chọn điểm gióng

CAD - Thống kê Block

Vẽ Cột bên trên mặt mày bằng

Tạo DIM xác định cột

Tạo hệ DIM xác định cọc

Tạo hệ DIM xác định đài cọc

QuickDraw - Chức năng vẽ bể nước - bể tự động hoại

Xem thêm: vẽ em bằng màu nỗi nhớ

QuickDraw - Chức năng vẽ bể bê tông cốt thép

QuickDraw - Sửa đường đi mang đến XREF vô tệp tin CAD