phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông


Bạn muốn tìm Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Cập nhật nội dung mới nhất? Đây là văn bản quan trọng vì để có cơ sở bồi dưỡng đội ngũ đạt chuẩn, giáo viên phải đạt chuẩn nghề nghiệp thông qua tự đánh giá cuối năm học. Vì tầm quan trọng của phiếu bầu nên luôn phải chuẩn bị đúng nội dung theo quy định của pháp luật. Vậy hãy cùng JES tìm hiểu thêm qua bài viết ” Phiếu đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông mới ” Xuống đây

Phiếu đánh giá giáo viên của các cơ sở giáo dục phổ thông được sử dụng phổ biến nhất

ĐỐI TƯỢNG GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

TIỀN TỆ 20
Họ và tên giáo viên: ……………………………………………………………………………………
Trường học: …………………………………………………………………………………………….
Môn dạy: ………………………………………………………………………………………………
Quận/Huyện/Thành phố,Tx:……………………..Tỉnh/Thành phố:……………………
Giáo viên cần đọc kỹ nội dung yêu cầu mức độ của từng tiêu chí, đối chiếu kỹ với các dẫn chứng, kết quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm học. Anh (chị) hãy tự đánh giá và đánh dấu x vào các mức chưa đạt (Chứng chỉ); Vượt qua (D); Khá (K); Tốt (T)

Tiêu chuẩn

Kết quả phân loại

bằng chứng

Trường cao đẳng

Đ.

KỲ

TỶ

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất của nhà giáo
đạo đức nhà giáo
phong cách giáo viên
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Phát triển nghề nghiệp cá nhân
Tư vấn và hỗ trợ sinh viên
Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục
Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
Xây dựng văn hóa học đường
Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện các hoạt động dạy học cho học sinh
Xây dựng mối quan hệ hợp tác với phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan khác
Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục
Sử dụng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc
Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục
Tham Khảo Thêm:  tổ hợp phím “window + d” dùng để làm gì?

1. Nhận xét  (nêu rõ):
Sức mạnh: ……………………………………………………………
Các vấn đề cần cải thiện:……………………………………………………….
2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp năm học tiếp theo

 • Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (những năng lực cần ưu tiên bồi dưỡng):……………………
 • Mục tiêu:…………………………………………………………………………………………
 • Thời gian:…………………………………………………………………………………..
 • Điều kiện thực hiện…………………………………………………….

Kết quả đánh giá: ………….

……….., ngày tháng năm ….

Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông hay dùng

Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 20

SỞ GD&ĐT …………
TRƯỜNG HỌC ……..
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—o0o—

BẢNG GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC: ……….
Họ và tên giáo viên: ………………………………………………………………………………………………
Trường học …………………………………………………………………………………………….
Đề dạy: ……………………. Lớp trưởng …………………………………………………
Quận/Huyện/Thành phố, Tx. ……………………. Tỉnh/Thành phố ……………………………………………………

Tiêu chuẩn Kết quả phân loại bằng chứng
Trường cao đẳng Đ. KỲ TỶ
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất của nhà giáo
đạo đức nhà giáo x
 • Có biên bản họp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ.
 • Có thư cảm ơn và khen ngợi của cha mẹ học sinh
 • Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức nhà trường đã công nhận giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
phong cách giáo viên x
 • Có phiếu đánh giá, xếp loại viên chức nhà trường công nhận giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Có kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cuối năm có số học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập vượt chỉ tiêu được nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng.
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Phát triển nghề nghiệp cá nhân x
 • Biên bản đánh giá lớp đạt loại giỏi năm học…………………….
 • Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên được nhà trường phê duyệt.
 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiểu học chuyên ngành đào tạo.
Xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x
 • Biên bản họp Tổ chuyên gia.
 • Có kế hoạch dạy học phù hợp cho từng môn học trên lớp của năm học ………….. đã được nhà trường phê duyệt
 • Với kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cuối năm có sự tiến bộ rõ rệt đến 100%.
Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x
 • Biên bản họp Tổ chuyên gia.
 • Có phiếu dự giờ được đánh giá xếp loại tốt.
 • Với kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cuối năm có sự tiến bộ rõ rệt đến 100%.
Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x
 • Biên bản họp phụ huynh học sinh.
 • Có phiếu dự giờ được đánh giá xếp loại tốt.
 • Với kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cuối năm có sự tiến bộ rõ rệt đến 100%.
Tư vấn và hỗ trợ sinh viên x
 • Người lập kế hoạch tổng thể.
 • Có phiếu dự giờ được đánh giá xếp loại tốt.
 • Với kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cuối năm có sự tiến bộ rõ rệt đến 100%.
Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục
Xây dựng văn hóa học đường x
 • Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức nhà trường đã công nhận giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Có biên bản họp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ.
Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường x
 • Báo cáo của ban giám hiệu.
 • Có biên bản họp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ.
Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường x
 • Có biên bản họp cha mẹ học sinh.
 • Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cuối năm tiến bộ rõ rệt đạt 100%.
 • Có Trụ sở chính.
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Xây dựng mối quan hệ hợp tác với phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan khác x
 • Cung cấp số điện thoại của giáo viên và phụ huynh của cả lớp.
 • Có Trụ sở chính.
 • Có biên bản họp phụ huynh đầu năm, cuối học kỳ 1 và cuối năm.
Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện các hoạt động dạy học cho học sinh x
 • Phụ huynh học sinh ghi lại nội dung trao đổi về học tập, rèn luyện của học sinh và điền đầy đủ thông tin qua SMAS  tin nhắn LLDT .
 • Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra; bạo lực học đường là không được phép.
Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh x
 • Trụ sở chính.
 • Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.
 • Ban giám hiệu ghi nhận sự trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh qua Hộp tin nhắn SMAS
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục
Sử dụng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc x Các nhận xét và xác nhận của nhóm chuyên gia có thể được sử dụng trong các thuật ngữ giao tiếp đơn giản.
Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục x
 • Có Chứng Chỉ Tin Học.
 • Kết quả thực hiện kế hoạch dạy học và công tác hàng năm có lồng ghép ứng dụng công nghệ và thiết bị công nghệ trong dạy học và quản lý học sinh.
 • Ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học.
Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 1 môn Vật lý 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

1. Nhận xét (ghi rõ):

 • Vững vàng về chuyên môn, chủ động trong quan hệ hợp tác với đồng nghiệp, cầu thị, tiếp thu những đóng góp của đồng nghiệp.
 • Về chuyên môn, tôi chưa nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho CLB Toán & Tiếng Việt do mình phụ trách đạt kết quả cao nhất.
 • Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống trung thực giản dị, tác phong nhanh nhẹn, tác phong làm việc nghiêm túc.
 • Việc trau dồi ngoại ngữ, nâng cao công nghệ thông tin để ứng dụng vào giảng dạy là rất cần thiết.
 • Ứng xử, giao tiếp đúng mực, lịch sự với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh
 • Nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động của trường.
 • Sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp năm học tiếp theo
Mục tiêu:

 • Tăng cường sử dụng tiếng Anh và băng tương tác.
 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học…………………… theo Phiếu tự đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông .
 • Phấn đấu giải nhì đồng đội và nhiều cá nhân đạt giải cao.

Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (những năng lực cần ưu tiên bồi dưỡng):

 • Sử dụng tốt các phần mềm trong băng tương tác.
 • Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, nâng cao đại trà và chất lượng. Câu lạc bộ Toán & Tiếng Việt Năm học………….
Tham Khảo Thêm:  đề thi học kì 1 lớp 1

Thời gian:
Từ tháng …..năm…….đến tháng …..năm …………
Điều kiện thực hiện:

 • Tự học Online.
 • Được phân công chủ nhiệm và giảng dạy học sinh lớp 5 năm học……..

Xếp loại kết quả đánh giá: Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt.

….…., ngày tháng năm….
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tóm tắt vấn đề

Trên đây là hai Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Được giáo viên sử dụng phổ biến nhất. Hy vọng bài viết cung cấp những thông tin cần thiết mà bạn đọc đang tìm kiếm

5/5 – (101 phiếu bầu)

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *