quỷ hành thiên hạ

Tác giả: Nhĩ Nhã

Tình trạng: 10 quyển (HOÀN)

Bạn đang xem: quỷ hành thiên hạ

Thể loại: Đam mỹ, người cùng cơ quan văn, cổ trang, nhất công nhất thụ, thanh thủy văn…

Biên dịch: QT 

Edit : ta nàh

Beta : đã túm được nường Trangki

ta thực hiện vì như thế ngày tiết “điên” + “ghiền” là chủ yếu chứ không thích thực hiện mích lòng ai cả. Ta thực hiện “phi lợi nhuận”và ko van quy tắc phiên bản quyền kể từ người sáng tác *khóc* nên sở hữu gì chớ ai đưa đi đâu nha. Thanks

p/s: mái ấm Yuyin thực hiện 5 tập dượt đầu rùi nên tao thực hiện lun tập dượt 6 nha. công ty íu vì như thế tao ngóng hok nổi thui 😛

————————–

Văn án

Tham sảnh ái dục si,

Thiện ác nhất niệm gian ngoan.

Đai ca Triển Chiêu thất lạc, chỉ ghi lại đầu côn trùng độc nhất là 1 địa điểm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên đàng dò xét dò xét, tuy nhiên lại gặp gỡ tiếp tục những án khiếu nại ngoạn mục tượng nổi…

Thế gian ngoan thiệt sự sở hữu yêu thương tai quái quỷ ma?

Truyền thuyết dân gian ngoan, cổ pháp tiêu xài thất, vu thuật chú ngữ, thực sự tồn tại? Là dị thuật hoặc tâm ma mãnh, một Thử một Miêu từng bước vạch trần thực sự phía sau lớp sương mù…

———————-

Nhất – Giao nhân Mã Phúc

Nhị – Ẩn Sơn yêu thương vật

Tam – Yêu trở nên tầm nguyệt

Tứ – Ngũ Phần quỷ thôn

Ngũ – hung ác cây viết thú kham

Lục – Lăng huyết thận lậu

01  Huyết tẩy Liên Hoa lâu

02   Thiên Ma Cung

03   Sơn vũ dục lai phong mãn lâu

04   Đồng lưu thích hợp ô

05  Đa nhiều đích khảo nghiệm

06   Đại nháo Thiên Nhai Cốc

07   Chí tông vô địch

08   Huyết quang

09   Thiên ý khả vi

10   Dạ tham

11  Hồng ân ánh tuyết

12   Băng hỏa lưỡng trọng thiên

13   Nương thân ái giá bán đáo

14   Huyết hình họa đắm đuối tung

15   Sự nhất la khuông

16 Lang lai liễu

17   Huyết ma mãnh công

18   Âm mưu

19   hung ác nhân thế tất ác nhân ma

20   Tá thi đua trả hồn

21   Họa lý kiền khôn

22   Nhân hoạ đắc phúc

23   Thận lâu

24   Tiền duyến nhân quả

25   Hắc đăng phân tử hỏa

26   Thác vẫn thác trứ

27   Hữu quỷ

28   Thủ chu đãi thỏ

29   Tội vô khả thứ

30   Cầm huyết ma

31   Thiên kiếp hòa túc mệnh

HOÀN~~~

—————

———————

Thất – Kim Quan Trấn Ngũ Mệnh Miêu

01  Vi phục tây tuần

02  Ngũ mệnh miêu

03  Phong hồi lộ chuyển

04  Trực chỉ đoạn gia trại

05  Tha mùi hương cố phó hòa gắng kỳ thư họa

06  Sở hữu tè miêu thượng bối tử khu đô thị tách dực đích thố đàn

07 Ngũ mệnh thần miêu

08  Dạ hành giả

09  Thâm nhập hổ huyệt

10  Huyết vương

11  Dục cầm đồ túng

12  Thần túng thiếu mạc hậu nhân

13  Chân quan tiền dữ chân miêu

14  Võng lượng sơn

15  Tiệt quan

16  Vạn ma mãnh gửi tông

17  Bạch mai kỳ tình, xá lị phi miêu

18  Quỷ hình họa bà sa

19  Đồng hoặc

20  Hoành sinh sự đoan

21  Đại phong cốc

22  Đương niên ân oán

23  Khô diệp

24  Khai tràng

~ HOÀN ~

—————

Bát –  Ma yểm khốn thành

01   Vũ dạ huỷ miếu

02   Bất tường chi triệu

03    Kê đản diện

04    Hợp hỏa thí tham

05   Lưu ly xảo ngộ

06    Mộc hạp tàng nghi

07    Độc kế

08   Độc thiệt truyện nhân

09    Bộ cỗ khẩn bức

10    Hồ tâm đình

11    Tự tằng tương tự

12    Hỏa trung bay khốn

13   Lộng xảo trở nên chuyết

14    Ma yểm

15    Hậu lãng chi phí lãng

16    Bát mâu đồ

17    Thụ mộc kiếp

Xem thêm: già thiên truyện

18    Tiểu hòa thượng

19    Giới sân

20    Quan miêu

21    Địa lao

22    Ma yểm bất tán

 23   Hư thiệt khó khăn phân

24    Nhược thi

25    Chu tụt xuống lưu ly đính

26    Tâm tưởng sự thành

27    Thanh lý môn hộ

28    Cửu trọng thiên

29    Độc kế

30    Tuyệt xử trùng sinh

31    Phùng hung hóa cát

32    Ma nhãn

33    Như chiêm bao phương tỉnh

34    Xuất sư bất lợi

35    Thất tâm nhiếp hồn thuật

36    Thần túng thiếu tè lâu

37    Tam huynh đệ

38    Vụ lâu

39    Nhân dữ huyết

40    Di họa

41    Thiên chi nhãn

42    Hắc thủy hà

~ HOÀN ~

————-

Cửu    Hắc thủy nộ yêu

01    Diệt yêu thương nhân

02    Mê hình họa trọng trọng

03    Hung trạch

04    Môn

05   Thương Sơn phái

06   Hồng nữ giới chi chú

07    Báo tang hồ nước ly

08    Ách vận

09    Tây Vực túng thiếu sự

10    Cô phương kính

11    Ngũ họa chi tai

12    Trư đầu đà

13    Sự đoan

14    Vô giang hồ nước, duy miếu đường

15    Yêu quỷ đường

16    Chử diện gia chử phạn

17   Thất khứ đích dạ

18    Phá trán

19    Ái nha

20    Nhị Hải Cung

21    Di thất chi tín

22    Thiên ý nan vy

23    Chưởng ấn huyền ky

24    Khốn thú chi lung

25    Cực nhạc chi địa

26    Hoang địa

27    Dữ tâm dữ bụt tổ

28    Tứ đại cao thủ tề tụ

29    Phàm sự giai hữu nhân chi Triệu Phổ thiên

30    Phàm sự giai hữu nhân chi Bạch Ngọc Đường thiên (Thượng)

31    Phàm sự giai hữu nhân chi Bạch Ngọc Đường thiên (Trung)

32    Phàm sự giai hữu nhân chi Bạch Ngọc Đường thiên (Hạ)

33   Phàm sự giai hữu nhân chi Triển Chiêu thiên (Thượng)

34    Phàm sự giai hữu nhân chi Triển Chiêu thiên (Trung)

35   Phàm sự giai hữu nhân chi Triển Chiêu thiên (Hạ)

36    Đại sự bất diệu

37    Di loại trận doanh

38    Dẫn quân nhập úng

39    Ám kỳ

40    Lưỡng cá chích năng tẩu nhất cá

41    Thiên Tàm trận

42    Vãng thế ân oán

43    Khai thủy đích khu vực kết thúc

~ HOÀN ~

———

Thập  –  Cực nhạc chi địa

01   Thiên đô hội

02    Hắc thi đua bệnh

03    Thùy đích địa bàn

04    Kiến quỷ

05    Táo động

06    Tại giá bán lý

07    Đại mạc kỳ quan

08    Sa xuất trọng vi

09  •  Cổ thành

10    Tử khứ đích nhân hòa hoạt trứ đích nhân

11    Xuẩn động đích bất tường

12    Đại mạc dị tượng

13    Thiên thì hào kỳ ngộ

14    Tai họa dữ mộc mai

15    Hắc tỉnh

16    Nhận thác nhân

17    Bát mộc hoạt thùy

18    Giao dịch

19   Tương trở nên chi ngâm

20    Khiếu trận

21    Chiến vô bất thắng

22    Đại chiến

23    Thụ

24    Thiên niên cục

25    Luân hồi cộng đồng chỉ

Hoàn’

—-oOo—–

Xem thêm: truyện tranh đam mỹ đã full

PN Hạnh phúc kết cục

—oOo—

TOÀN VĂN HOÀN