sáng kiến kinh nghiệm đổi mới kiểm tra đánh giá

Ngày 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GDĐT về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông. .

Bạn đang xem: sáng kiến kinh nghiệm đổi mới kiểm tra đánh giá

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn Tiếng Việt cấp tiểu học và môn ngữ văn cấp THPT đã đạt được một số kết quả nhất định. Để tiếp tục khắc phục tình trạng dạy học nặng về diễn giảng, đọc chép, yêu cầu học thuộc lòng theo văn mẫu, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thực hiện một số nội dung sau: nội dung. nội dung về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn.

Đổi mới dạy và học Ngữ văn

Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT tăng cường hơn nữa việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập môn Ngữ văn, dành nhiều thời lượng cho các hoạt động thực hành, vận dụng, thuyết trình. Trình bày, thảo luận nhằm rèn luyện các kỹ năng đọc, viết, nói, nghe và thẩm mỹ theo yêu cầu, mức độ đối với từng lớp, khối lớp. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần giao nhiệm vụ học tập rõ ràng, phù hợp với năng lực của học sinh, chỉ rõ yêu cầu sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành, chú trọng kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ, động viên học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập.

Đồng thời, các Sở cần soạn giáo án, tổ chức dạy học Ngữ văn theo hướng tăng cường các phương pháp đọc, viết, nói, nghe cho học sinh. Hướng dẫn học sinh thực hành, trải nghiệm, tiếp nhận và vận dụng kiến ​​thức về ngôn ngữ và văn học Việt Nam thông qua các hoạt động học tập trong và ngoài lớp học.

Đối với việc dạy đọc, xác định rõ mục đích giúp học sinh biết cách tự đọc hiểu văn bản. Qua đó hình thành phẩm chất, nhân cách của học sinh. Coi ngữ liệu là phương tiện và hiểu ngữ liệu là phương thức để hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu. Giáo viên có thể gợi ý, hướng dẫn để học sinh đọc nhưng không được dùng những phân tích, bình luận của mình để áp đặt, thay thế suy nghĩ của học sinh. Tránh tình trạng đọc chép, yêu cầu học sinh ghi nhớ kiến ​​thức một cách máy móc.

Đối với dạy làm văn, trọng tâm là yêu cầu học sinh hình thành ý, biết trình bày ý mạch lạc, sáng tạo, có sức thuyết phục, qua đó rèn luyện tư duy và cách viết. Tập trung yêu cầu học sinh thực hiện các bước tạo lập một văn bản.

Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá học sinh môn Ngữ văn

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, việc đánh giá học sinh môn Ngữ văn cần bảo đảm nguyên tắc phát huy mặt tích cực của nhân cách, trí tưởng tượng, năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học, năng lực tư duy tưởng tượng, tư duy logic của học sinh.

Xem thêm: vẽ tổ chim

Giáo viên cần chú trọng thiết kế và sử dụng các câu hỏi, bài tập yêu cầu học sinh vận dụng kiến ​​thức và kỹ năng đã học về đọc, viết, nói và nghe trong ngữ cảnh và tài liệu mới. Tạo cơ hội cho học sinh khám phá kiến ​​thức mới, đề xuất ý tưởng, sáng tạo sản phẩm mới. Gợi liên tưởng, tưởng tượng, huy động vốn sống trong quá trình đọc, viết, nói, nghe.

Trong đánh giá kết quả học tập cuối học kỳ, cuối năm học, cuối năm học, giáo viên cần tránh sử dụng lại các văn bản đã học trong sách giáo khoa làm tư liệu xây dựng các bài kiểm tra đọc, viết để đánh giá. . chính xác năng lực của học sinh, khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu đã có.

Trong nội dung đổi mới, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh khuyến khích giáo viên xây dựng và sử dụng câu hỏi mở trong kiểm tra, đánh giá để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học sinh. Xây dựng bộ công cụ đánh giá hạn chế tính chủ quan, cảm tính của người đánh giá. Khi nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh, giáo viên cần tôn trọng, khuyến khích cách nghĩ, cách cảm nhận riêng của học sinh trên nguyên tắc không vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa và pháp luật.

Để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy học môn Tiếng Anh, các Sở GDĐT, Phòng GDĐT cần xem xét, góp ý kế hoạch dạy học môn Ngữ văn của các trường theo đúng chủ trương của Bộ. Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong dạy học và kiểm tra, đánh giá. giá.

Ngoài ra, cần chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm chuyên môn môn Ngữ văn dựa trên NC bài. Tăng cường hoạt động dự giờ để giáo viên có dịp chia sẻ kinh nghiệm dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kế hoạch dạy học tiếng Anh thông qua các hội nghị, hội thảo, học tập, trao đổi giữa các trường đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông. Môn Ngữ văn thuộc chương trình Giáo dục đường phố 2018.

* Xem Công văn tại file đính kèm./.

Xem thêm: vẽ mùa đông