sơ đồ tư duy toán 9 chương 2 hình học

I. Sơ đồ tư duy Toán 9 chương 4 hình học – trụ – nón – cầu

1. Sơ đồ tư duy Toán 9 chương 4 hình học – trụ – nón – cầu

Bạn đang xem: sơ đồ tư duy toán 9 chương 2 hình học

Sơ đồ tư duy toán 9 chương 4 hình học chi tiết nhất

2. Sơ đồ tư duy Toán 9 chương 4 hình học – góc với đường tròn chi tiết

Sơ đồ tư duy toán 9 chương 4 hình học chi tiết nhất (ảnh 2)

II. Tóm tắt lý thuyết Chương 4 Hình học 9 ngắn gọn, hay nhất

1. Hình trụ.

Xét một hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h.

+ Khu vực xung quanh: xq = 2πRh

+ Tổng diện tích: thành phố = 2πRh + 2πR 2

+ Thể tích: V = πR 2 h

Sơ đồ tư duy toán 9 chương 4 hình học chi tiết nhất (ảnh 3)

2. Nón – Nón cụt

một hình nón

Đặt AC = l; l là đường sinh

Cho hình nón có bán kính đáy R, đường sinh l, chiều cao h.

+ Khu vực xung quanh: xq = RL

Xem thêm: dạy cắt may đầm dạ hội

+ Tổng diện tích: thành phố = Rl + R 2

+ Khối lượng: Sơ đồ tư duy toán 9 chương 4 hình học chi tiết nhất (ảnh 4)

Sơ đồ tư duy toán 9 chương 4 hình học chi tiết nhất (ảnh 5)

b) hình nón cụt

Cho một hình nón cụt có bán kính đáy R và r, chiều cao h, hệ sinh l.

+ Khu vực xung quanh: xq = (R + r)l

+ Khối lượng: Sơ đồ tư duy toán 9 chương 4 hình học chi tiết nhất (ảnh 6)

Sơ đồ tư duy toán 9 chương 4 hình học chi tiết nhất (ảnh 7)

3. Quả cầu

Cho một mặt cầu bán kính R.

+ Diện tích mặt cầu: S = 4πR 2

Thể tích quả cầu: Sơ đồ tư duy toán 9 chương 4 hình học chi tiết nhất (ảnh 8)

Sơ đồ tư duy toán 9 chương 4 hình học chi tiết nhất (ảnh 9)

Xem thêm: cách vẽ pokemon snivy