Soạn bài Chiếu dời đô (Thiên Đô Chiếu)


Bố cục bài “Thiên Đồ Chiếu” (Thiên Đồ Chiếu)

Đưa ra yêu cầu

Bạn đang xem: Soạn bài Chiếu dời đô (Thiên Đô Chiếu)

Đọc - hiểu văn bản

Câu 1: Đây là phần nêu luận điểm, làm cơ sở cho các lập luận ở các phần sau. Đoạn này, tác giả trích dẫn sử sách nói về việc dời đô của các vua xưa về Trung Quốc.

Nhà Thương năm lần dời đô, nhà Chu ba lần dời đô nhằm mục đích mưu tính đại sự, xây dựng vương triều thịnh trị, mưu kế lâu dài cho đời sau. Việc dời đô vừa thuận theo mệnh trời (tức là thuận theo quy luật khách quan) vừa thuận theo ý dân (phù hợp với ý nguyện của nhân dân).

Kết quả của việc dời đô là làm cho đất nước bền vững và thịnh vượng.

-Lý Thái Tổ dẫn ra những cứ liệu cụ thể về việc dời đô của hai triều Trương, Chu để chuẩn bị cho phần lập luận ở phần sau: Trong lịch sử đã từng có chuyện dời đô và nó đã mang lại kết quả tốt. Việc Lý Thái Tổ dời đô không có gì lạ, trái với quy luật.

Câu 2. Nhìn vào sử sách để biết tình hình thực tế và có nhận xét phê phán về hai triều đại Đinh, Lê đóng đô ở vùng núi Hoa Lư. Theo tác giả, việc dời đô sẽ mắc phải những sai lầm: không tuân theo mệnh trời (không hợp với quy luật khách quan), không học theo phép tắc của người xưa, dẫn đến triều đại suy vong, thiên hạ suy vong. khổ, vạn vật không thích nghi, không sinh sôi nảy nở trong một đất nước chật chội.

Thực tế cho thấy, việc nhà Đinh, nhà Lê vẫn phải đóng đô ở Hoa Lư chứng tỏ thế và lực của hai triều đó chưa đủ mạnh để tiến về vùng đồng bằng, nông thôn, vùng trung tâm của đất nước, nhưng vẫn phải dựa vào địa hình đồi núi hiểm trở. Đến thời Lý, trong sự phát triển đi lên của đất nước, việc định đô ở Hoa Lư không còn phù hợp nữa.

Câu 3. Theo tác giả, vị trí thành Đại La có nhiều thuận lợi để được chọn làm kinh đô:

Vị trí địa lý: ở giữa trời đất, thông ra bốn hướng Nam, Bắc, Đông, Tây đều có núi sông: đất rộng mà bằng phẳng, cao ráo thoáng mát, tránh lũ lụt, dân đông.

-Về vị trí chính trị văn hoá: là đầu mối giao lưu “tứ phương tụ hội”, là một đất nước phồn vinh “muôn vật cũng rất giàu sang”.

Xem thêm: múa rồng vẽ

-Về mọi mặt, thành Đại La có đầy đủ các điều kiện để trở thành kinh đô của đất nước.

Câu 4. “Tấm gương kinh đô” là bài văn nghị luận có sức thuyết phục vì biết kết hợp giữa lí và tình.

Một. Luận cứ về sự cần thiết phải dời đô:

- Lấy sử sách làm xuất phát điểm, làm chỗ dựa cho lập luận.

- Soi sáng tiền đề trong thực tế của hai triều đại Đinh, Lê để cho thấy thực tế này không còn phù hợp với sự phát triển của đất nước, cần phải dời đô.

-Cận: Thành Đại La là nơi tốt nhất nên chọn làm Kinh Đô.

-Kết cấu của ba đoạn văn trên rất tiêu biểu cho kết cấu của bài văn nghị luận, trình tự lập luận của các luận điểm trên rất chặt chẽ.

b Là câu mệnh lệnh nhưng có đoạn nêu cảm nghĩ, có đoạn như đối thoại, trao đổi. Ví dụ: “Tôi rất buồn về điều đó”, nhất là hai câu cuối của slide thể hiện tính chất đối thoại, trao đổi chứ không mang tính chất độc thoại, một chiều của cấp trên dành cho cấp dưới. Và như vậy, lời ca tạo nên sự đồng cảm sâu sắc giữa lệnh vua với thần dân, ai cũng bị ảnh hưởng.

Câu 5. Việc dời đô từ vùng núi Hoa Lư về vùng đồng bằng rộng lớn chứng tỏ triều đình nhà Lý đã chấm dứt được chế độ phong kiến, thế và lực của quân dân Đại Việt sánh ngang với phương Bắc. Định đô ở Thăng Long là để thực hiện nguyện vọng một đời của nhân dân thu giang sơn, nguyện vọng xây dựng một đất nước độc lập tự chủ.

Luyện tập: (xem trả lời 4).

Xem thêm: cách vẽ anatomy