Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì I - Tiết 3


Những thứ trong môi trường Rừng, người, hổ, gấu, khỉ, dê, bò, lợn, gà, chim, gụ, báo, cam, xoài, sầu riêng, măng cụt, rau, cỏ... Sông, hồ, ao, suối, biển, đại dương, kênh, mương, lạch, thác nước... Mây, trời, vũ trụ, bầu trời, ánh sáng, khí hậu, thời tiết, gió, nắng...
Các hành động bảo vệ môi trường Không đánh cá bằng điện, chất nổ; không khai thác rừng bừa bãi; núi bao phủ; trồng rừng ngập mặn; trồng cây gây rừng… Tạo nguồn nước sạch, đào giếng; xây dựng nhà máy xử lý nước; Xử lý tốt nước thải tại các khu công nghiệp... Thiết kế kỹ thuật hệ thống ống khói nhà máy; xử lý rác thải thông thường; không sử dụng lãng phí nguồn nhiên liệu.