sủng hậu chi lộ

                  
                       

Thư danh : Sủng Hậu Chi Lộ 

Tác fake : Tiếu Giai Nhân

Bạn đang xem: sủng hậu chi lộ

Thể loại : ngôn tình, thượng cổ, trọng sinh, tuy nhiên trọng sinh, trạch đấu, sủng văn, trả.

Converter : tamquay

Nguồn : http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=115633

Văn án :

Đời trước Phó Dung là Túc vương vãi tè thiếp, thường xuyên chống độc sủng, không mong muốn Túc vương vãi đoản mệnh, nường cũng ở dò thám tân hoan không giống thì trùng sinh.

Phó Dung mừng sát bị tiêu diệt, trùng sinh được a, lượt này chắc chắn ham muốn lựa chọn phái mạnh nhân cực tốt gả chuồn. Ai ngờ Túc vương vãi đùng một cái quấn tăng trưởng, động tay động chân coi như kết thúc, còn nghĩ về cưới nường thực hiện vương vãi phi?

Xem thêm: em chỉ muốn hít vận khí của anh chap 1

Phó Dung thiệt lòng ko nghĩ về gả,

Nàng ko kinh hoảng hắn buổi ngày cao lãnh bữa tối XX, tuy nhiên nường không thích thực hiện trái khoáy phụ a.

Đọc nhắc nhở:

1. Song trọng sinh, 1V1, HE.

2. Nam mái ấm cường cưới cường sủng, nữ giới mái ấm một hàng không ngược.

Xem thêm: nhật truyện full

Nội dung nhãn: Trùng sinh cung đình hầu tước đoạt làm đồng văn

Tìm dò thám keyword: Nhân vật chính: Phó Dung, Từ Tấn ┃ kết hợp diễn: ┃ cái khác:

#####