tan học đợi tôi

 • Reads 1,289,110
 • Votes 94,870
 • Parts 96

Ongoing, First published Jun 23, 2022

Bạn đang xem: tan học đợi tôi

Table of contents

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Mon, Jul 18, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

  Xem thêm: tập vẽ con chó

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

  Xem thêm: túi nhỏ bên ngực trái

 • Sat, Jun 25, 2022

 • Sun, Dec 4, 2022

Tác giả: Tương Tử Bối.
  
  Biên tập: Chước.
  
  Độ dài: 92 chương + 3PN.
  
  Thể loại: Hiện đại, mùa hoa mùa mưa (thanh xuân tuổi tác trẻ), thâm thúy một lòng, gương vỡ lại lành lặn, vườn ngôi trường, 1×1.
  
  ___
  
  Dụ Phồn cực kỳ ko vừa vặn đôi mắt học viên gửi lớp vừa vặn mới nhất cho tới.
  
  Đối phương coi cậu một chiếc.
  
  Dụ Phồn: Cậu tao tìm hiểu tôi hứa tấn công nhau.
  
  Nhìn chuyến nhị.
  
  Dụ Phồn: Cậu tao căn vặn sở hữu cần tôi nhón nhén ko.
  
  Nhìn chuyến thân phụ.
  
  Học sinh gửi lớp vẫn không thay đổi khuôn mặt mày giá buốt tanh tưởi ko xúc cảm cơ, đem mang đến cậu một phong thư: "Bạn học tập Dụ."
  
  Dụ Phồn suy nghĩ âm thầm học viên xuất sắc thực sự thực hiện màu sắc, tấn công nhau còn cần đem thư khiêu chiến, xắn ống tay áo vùng lên.
  
  "Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi."
  
  Quý Khách học tập Dụ ngay lập tức ngồi lại về vị trí.
  
  Nhân vật chính: Trần Cảnh Thâm (công) × Dụ Phồn (thụ).
  
  Từ khóa: Đời thông thường, đủng đỉnh sức nóng.
  
  Xác ấn định mái ấm đề: Yêu tiếp thu kiến thức, yêu thương cuộc sống đời thường, yêu thương phiên bản thân thiết.

#120danmei