tập xác định của hàm số mũ

Tập xác định của hàm mũ, lũy thừa, logarit Làm thế nào để tìm thấy? Trong bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm tập xác định của 3 dạng hàm số nêu trên. Hãy cùng theo dõi nhé!

Bạn đang xem: tập xác định của hàm số mũ

Nội dung

  • Đầu tiên I. BỘ XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG MÃ
  • 2 II. TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ LOGARIT
  • 3 II. BỘ XÁC ĐỊNH CÁC CHỨC NĂNG GIẢI THÍCH

I. BỘ XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG MÃ

Với hàm số mũ

Cách tìm tập xác định hàm số mũ

thì không có điều kiện . Tức là tập xác định của nó là R.

Vì vậy khi gặp bài toán tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số mũ

Khi đó ta chỉ việc viết điều kiện để u(x) được xác định.

Ví dụ:

Tìm tập xác định của hàm số

hàm số mũ logarit

Câu trả lời:

tập xác định hàm số mũ

Bộ đề thi thử trực tuyến có lời giải chi tiết: Hàm Số Mũ – Mũ – Lôgarit

II. TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ LOGARIT

Hàm logarit

điều kiện hàm số mũ

có tập xác định là (0;+∞).

Như vậy với bài toán tìm tập xác định của hàm số

ham so logarit

thì điều kiện xác định là u(x)>0 và u(x) được xác định.

Ví dụ:

Xem thêm: múa rồng vẽ

Tìm tập xác định của các hàm số sau

điều kiện logarit

Câu trả lời:

tập xác định của hàm số loogarit

II. BỘ XÁC ĐỊNH CÁC CHỨC NĂNG GIẢI THÍCH

Theo quy ước của sách giáo khoa giải tích 12, hàm số lũy thừa có tập xác định và phụ thuộc vào lũy thừa. Có tất cả 3 trường hợp lũy thừa khác nhau ảnh hưởng đến tập xác định: Lũy thừa với số mũ nguyên dương; lũy thừa số nguyên không dương; lũy thừa không nguyên.

Ở đây ta xét hàm lũy thừa có dạng

tìm tập xác định của hàm số mũ logarit

Ngoài điều kiện để u(x) xác định. Ta xét các trường hợp trên theo sơ đồ sau:

Bộ đề thi thử trực tuyến có lời giải chi tiết: Hàm Số Mũ – Hàm Số Mũ – Lôgarit

Cách tìm tập xác định hàm số lũy thừa

Cách tìm tập hợp các hàm lũy thừa

Ví dụ:

Tìm tập xác định của hàm số

đồ thị hàm số mũ và logarit

Bộ đề thi thử trực tuyến có lời giải chi tiết: Hàm Số Mũ – Hàm Số Mũ – Lôgarit

Câu trả lời:

Tìm tập xác định của hàm số mũ logarit

Trên đây là cách tìm tập xác định của 3 loại hàm số: Hàm số mũ; Mũ; logarit. Mà toanthaydinh.com gửi đến bạn. Hãy nhớ áp dụng cho các vấn đề bạn gặp phải. Chúc may mắn!

Xem thêm:

Đồ thị hàm logarit

Xem thêm: vẽ tờ tiền