thần ấn vương toạ

(2022)

80/?? HH 3 chiều, Hoạt Hình Trung Quốc

Bạn đang xem: thần ấn vương toạ

Xem Trailer Chọn tập

Click to tát Play

WLT

Xem thêm: nam an thái phi truyền kỳ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80

Loading server...

Xem thêm: trầm hương tuyết

Phim được update nhập loại 5 mặt hàng tuần

Nội dung phim

Vào khi loại người chuẩn bị tiêu vong, Lục Đại Thánh Điện nổi lên, dẫn dắt loại người đảm bảo bờ cõi sau cùng. Một thiếu hụt niên vì thế cứu vãn u tuy nhiên tham gia Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế tiếp không ngừng nghỉ ra mắt bên trên người cậu. Trong dòng sản phẩm toàn cầu tuy nhiên Lục Đại Thánh Điện của loại người tranh giành đầu nằm trong Thất Thập Lục Trụ Ma Thần, liệu cậu sở hữu trèo lên được Thần nén Vượng Toạ thay mặt vô thượng mang lại Kỵ sĩ không?