thần đan đạo tôn

Truyện đang được triển khai xong (Full)

Cường fake tuyệt thế , một đời Đan Đế Lăng Hàn vì thế truy cầu con phố trở thành thần nhưng mà Vẫn Lạc , vạn năm sau thời điểm đem 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với nằm trong thương hiệu thiếu hụt niên , kể từ ni về sau gió mây dũng động , nằm trong tiện nghi vô số nhân tài giành giật phong , lật lại truyền kỳ đàng , vạn cổ Chư Thiên tao cực mạnh !

Bạn đang xem: thần đan đạo tôn

HỆ THỐNG CẢNH GIỚI VÀ CÁC MAP TU LUYỆN : 

Phần 1: 

_______Phù Du Giới (Tiểu Thế Giới) :

1-Luyện Thể : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

2-Tụ Nguyên : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9) - đại viên mãn(ẩn) (T10)

3-Dũng Tuyền : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

4-Linh Hải : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

5-Thần Thai : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

6-Sinh Hoa : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

7-Linh Anh : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

8-Hóa Thần : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

9-Thiên Nhân : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

10-Phá Hư : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

(*Cực Hạn Phá Hư(lực lượng) : 9 tinh anh cảnh giới 8 tinh anh công pháp : "Nguyên lực 4 tinh anh Thể Tu 4 tinh" 3 tinh anh thiên địa ban phúc : "Khai Thiên" = trăng tròn tinh)

______________Cổ Giới (Thần giới Minh Giới ) :

11-Sơn Hà : Tiểu Cực Vị(1) - Trung Cực Vị(2) - Đại Cực Vị(3) - Đại Viên Mãn(4) - Cực Hạn(5)(ẩn)

12-Nhật Nguyệt : Tiểu Cực Vị(1) - Trung Cực Vị(2) - Đại Cực Vị(3) - Đại Viên Mãn(4) - Cực Hạn(5)(ẩn)

13-Tinh Thần : Tiểu Cực Vị(1) - Trung Cực Vị(2) - Đại Cực Vị(3) - Đại Viên Mãn(4) - Cực Hạn(5)(ẩn)

14-Hằng Hà :

  14.1-Tiểu Cực Vị : 4 - 99 Tinh Thần

  14.2-Trung Cực Vị : 100 - 9.999 Tinh Thần

  14.3-Đại Cực Vị : 10.000 - 99.999 Tinh Thần

  14.4-Đại Viên Mãn : 100.000 - một triệu Tinh Thần

  14.5-Cực Hạn(ẩn) : 1.000.001 - 10.000.000 Tinh Thần

15-Sáng Thế(Thánh Nhân=Ma Chủ) :

  15.1-Tiểu Cực Vị (Tiểu Thánh=Hoàng Ma) : 1.000.001-10.000.000 Tinh Thần

  15.2-Trung Cực Vị (Trung Thánh=Huyền Ma) : 10.000.001-100.000.000 Tinh Thần

  15.3-Đại Cực Vị (Đại Thánh=Địa Ma) : 100.000.001 - một triệu.000 Tinh Thần

  15.4-Đại Viên Mãn (Thánh Vương=Thiên Ma) : một triệu.001 - 10.000.000.000 Tinh Thần

*(Mỗi Giai Vị : Sơ Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Đỉnh Phong)

*Dung ăn ý quy tắc 2 giới tu vi Đại Thánh(Địa Ma) mới nhất vô được Tiên Vực.

________________Tiên Vực :

16-Trảm Trần : Nhất Trảm -> Tứ Trảm -> Ngũ Trảm(ẩn)

Xem thêm: ngôn tình trùng sinh

17-Phân Hồn : Dương Hồn(1) - Âm Hồn(2) - Địa Hồn(3) - Thiên Hồn(4) -> Cửu Hồn(ẩn)

18-Tiên Phủ : Nhất Bí -> Ngũ Bí -> Thập Nhất Bí(ẩn) (Ngũ Tạng Lục Phủ(ẩn))

19-Thăng Nguyên : Tiểu Thành - Đại Thành - Đại Viên Mãn -> Chuẩn Tiên Vương

20-Tiên Vương : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên -> Chuẩn Thiên Tôn

*(Mỗi Trọng : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong)

_________________Nguyên Thế Giới :

21-Thiên Tôn : Nhất Bộ -> Thất Bộ

(Mỗi bước : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong)

❄***Bắt đầu phần 2 của truyện kể từ chương 3093.❄

Cảnh giới phần 2:

__________Phàm cảnh________

1-Thông Mạch :

  1.1-Thập Nhị Chính Kinh : Nhất Mạch -> Thập Nhị Mạch

  1.2-Kỳ Kinh Bát Mạch (Ẩn Mạch) : Nhất Mạch -> Bát Mạch

  1.3-Bách Mạch(mạch nhỏ)

2-Hoán Huyết : Nhất Biến -> Ngũ Biến -> Lục Biến -> Thất Biến

3-Cực Cốt : Nhất Cốt -> Ngũ Cốt -> Lục Cốt (ẩn) -> Thất Cốt (ẩn)

4-Minh Văn : Nhất Văn -> Ngũ Văn -> Lục Văn (ẩn) -> Thất Văn (ẩn)

5-Khai Khiếu :

  5.1-Tiểu Chu Thiên (Hiện) : sơ kỳ (1-9) -> trung kỳ(10-36) -> hậu kỳ(37-72) -> đỉnh phong(73-108)

  5.2-Đại Chu Thiên (Ẩn) : 109 -> 360

6-Tầm Bế Tắc : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong

____________Tiên đồ_____________

7-Trúc Cơ : Nhân Đạo Chi Cơ -> Thiên Đạo Chi Cơ -> Cực Đạo Chi Cơ

8-Chú Đỉnh : Nhất Đỉnh -> Tứ Đỉnh -> Cửu Đỉnh(ẩn) -> Thập Đỉnh(ẩn)

9-Sinh Đan : sơ kỳ (Tiên Đan) -> trung kỳ (Dưỡng Đan) -> hậu kỳ (Lạc Vân) -> đại như ý (Hóa Đan)

10-Chân Ngã : Nhất Biến -> Tứ Biến -> Cửu Biến(ẩn) -> Thập Biến(ẩn)

11-Hóa Linh (Chân Quân) : Nhất Biến -> Tứ Biến -> Cửu Biến(ẩn) -> Thập Biến(ẩn)

12-Tiểu Thừa (Giáo Chủ) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh -> Thập Ngũ Tinh

13-Tứ Cực (Tôn Giả) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh -> Thập Ngũ Tinh

14-Tịch Diệt (Thánh Nhân) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh

14.5-Chuẩn Đế : Nhất Tinh -> Cửu Tinh

Xem thêm: hợp tác thành đôi

15-Tổ Vương (Đại Đế) : Bát Ngăn -> Nhất Ngăn

❄ Đáp ứng yêu cầu người hâm mộ, đó là list bà xã của Hàn ca: Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, Hách Liên Tầm Tuyết, Chư Toàn Nhi, Thiên Phượng Thần Nữ, Thủy Nhạn Ngọc, Loạn Tinh, Nhu Yêu Nữ, Hổ Nữu, Trì Mộng Hàm, Tống Lam.

Chúc các bạn sở hữu những khoảng thời gian rất ngắn sung sướng khi hiểu truyện Thần Đạo Đan Tôn!