tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên


Danh sách tóm tắt các chủ đề Tiểu luận ngạch Chuyên viên quản lý nhà nước c Tuyển chọn hay những bài văn mẫu môn Quản lý nhà nước dành cho học sinh đạt điểm cao. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề, chúng tôi đã đưa ra một danh sách các chủ đề tiểu luận quản lý nhà nước hay cùng một số bài văn mẫu thi ngạch chuyên viên quản lý nhà nước đạt điểm cao. Để một tổ chức, doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước phát triển và ổn định thì việc đầu tiên phải quan tâm đến là công tác quản lý. Vì nếu điều hành và quản lý tốt thì cơ quan đó mới có thể phát triển và đi lên được. Quản lý được coi là yếu tố cốt lõi và không thể thiếu nếu một tổ chức muốn phát triển vững mạnh.

Hiện nay, vấn đề quản lý nhà nước đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam cũng như của Đảng và Nhà nước. Đảng đã có chính sách phát triển và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước hiện nay. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của quản lý nhà nước là đội ngũ công chức. Cụ thể hơn là ngạch chuyên viên quản lý nhà nước. Hiện nay có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức nhà nước đang hoàn thiện 1 bài tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Để hoàn thành bài tiểu luận này cần trải qua nhiều công đoạn và tham khảo nhiều tài liệu khoa học khác nhau. Hiểu được điều này của đa số các chuyên gia, chúng tôi đã nghiên cứu và viết bài này. Với mục đích chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề + bài văn mẫu Tiểu luận Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên hay, ấn tượng.

Mục lục

 • Đầu tiên 1.Luận văn ngạch chuyên viên quản lý nhà nước là gì?
 • 2 2. Đề bài luận quản lý nhà nước chuyên viên hay các bạn không nên bỏ qua.
 • 3 3. Một số bài văn mẫu thi ngạch chuyên viên quản lý nhà nước đạt điểm cao.
  • 3.1 Bài mẫu 1: Xử lý tình huống giáo viên không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyên môn trước khi lên lớp tại Trường Trung cấp nghề Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
  • 3.2 Bài mẫu 2: thụ lý vụ việc giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai tại quận A, thành phố Đà Nẵng.
  • 3.3 Bài mẫu 3: giải pháp giải quyết khiếu nại hành chính liên quan đến đất đai.
  • 3.4 Bài văn mẫu 4: Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
  • 3,5 Bài mẫu 5: chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 3 năm 2016 xử lý tình huống về cân đối thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị trấn Yên Thế.
  • 3.6 Bài mẫu 6: Tăng cường phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và tổ chức công nghệ.
  • 3.7 Bài văn mẫu 7: không đăng ký khai sinh, hậu quả và ai chịu trách nhiệm
  • 3,8 Bài mẫu số 8: Tranh chấp bất động sản vừa xảy ra là quyền sử dụng đất trong trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.
  • 3.9 Bài mẫu 9: giải quyết khiếu nại về tai nạn lao động.

1.Luận văn ngạch chuyên viên quản lý nhà nước là gì?

Tiểu luận về ngạch chuyên viên quản lý nhà nước là một hình thức nghiên cứu khoa học đồng thời là một hình thức để đánh giá năng lực của người thực hiện. Các bài luận bao gồm nhiều lĩnh vực và thể loại khác nhau. Và một chủ đề tiểu luận thành công là một chủ đề tiểu luận phản ánh đúng bản chất của vấn đề và hiện thực trong đời sống xã hội. ngạch chuyên viên là chức vụ của công chức Việt Nam trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Như chúng tôi đã nói ở trên, việc đào tạo đội ngũ công chức nói chung và các ngạch chuyên viên ở Việt Nam nói riêng là rất quan trọng và cần thiết. Trong bất kỳ thời đại nào, yếu tố con người và đội ngũ cán bộ công chức luôn chiếm vị trí quan trọng. Nhất là trong bối cảnh xã hội hiện đại và có nhiều cơ hội phát triển như ngày nay. Yếu tố cán bộ, công chức còn được thể hiện rõ qua tư tưởng Hồ Chí Minh. Chuyên viên quản lý nhà nước là nhóm công chức nhà nước hoạt động trong lĩnh vực quản lý tại cơ quan hành chính nhà nước. Công tác quản lý ngày nay cũng được chú trọng và phát triển. Đội ngũ cán bộ, công chức, chuyên viên ngành quản lý nhà nước luôn được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng. Bởi đây là vấn đề hết sức quan trọng giúp đất nước phát triển mạnh mẽ, ổn định về mọi mặt.

Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nướ
Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Gia Quản Lý Nhà Nước

Tiểu luận về ngạch chuyên viên quản lý nhà nước là một trong những hình thức để nghiên cứu, phân tích các vấn đề quản lý nhà nước cụ thể trong cơ quan hành chính nhà nước. Như chúng tôi đã nói, vấn đề quản lý hành chính nhà nước cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực này là hết sức quan trọng và cần thiết. Đây là kiểu bài dành cho công chức là chuyên viên làm công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan, tổ chức nhà nước của Việt Nam theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Về hình thức, bài viết Tiểu luận về ngạch chuyên viên quản lý nhà nước được trình bày và diễn đạt theo một logic nhất định. Giữa các luận điểm có mối liên hệ chặt chẽ và thể hiện nội dung chính của vấn đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Không những thế còn phải đảm bảo tính liên kết và khoa học của bài viết. Về nội dung, có nhiều khía cạnh để bạn tìm hiểu, nghiên cứu về vấn đề quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Cụ thể như: quản lý hồ sơ cán bộ tại cơ quan hành chính nhà nước, quản lý sổ sách giấy tờ liên quan đến đất đai, nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán tại cơ quan hành chính nhà nước,… Đó là một số góc độ bạn có thể khai thác cho nghiên cứu khoa học của mình.

2. Những đề tài tiểu luận quản lý nhà nước chuyên viên hay các bạn không nên bỏ qua.

Có rất nhiều khía cạnh để bạn khám phá cho đề tài nghiên cứu của mình. Vì vậy, nhiều bạn sẽ không biết lựa chọn và bối rối trong khi sắp xếp, lên ý tưởng cho đề tài tiểu luận chuyên ngành quản lý nhà nước của mình. Hơn hết, chủ đề nghiên cứu là yếu tố quan trọng để tạo điểm cao và thu hút sự quan tâm, chú ý của người đọc và giám khảo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn chưa có nhiều ý tưởng cho đề tài nghiên cứu của mình. Vì vậy, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn những đề tài tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước Tốt.

XEM THÊM

Dịch vụ viết thuê luận văn

 1. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý ngân sách và thu chi trong công tác kế toán tại các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.
 2. các yếu tố tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện quyền lực nhà nước trong cơ quan nhà nước và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
 3. Một số hạn chế trong công tác kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.
 4. Vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện quyền lực nhà nước trong cơ quan nhà nước thông qua việc quản lý trật tự ổn định các đơn vị, cơ quan hành chính nhà nước.
 5. Phân tích và trình bày năng lực, trách nhiệm của các chủ thể có quyền lực nhà nước theo pháp luật Việt Nam trong việc quản lý và thực hiện chức năng đối ngoại.
 6. Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về cấp giấy khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ở Việt Nam hiện nay.
 7. Những nhân tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy cơ quan có thẩm quyền trong tổ chức và quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay.
 8. Trình bày và phân tích các nguyên tắc chính trị – xã hội trong quản lý nhà nước ở Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
 9. Thực trạng quản lý nhà nước bằng các hình thức và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội hiện nay.
 10. Một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện trong quản lý hành chính nhà nước thông qua hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 11. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tổ chức cán bộ nhằm nâng cao công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
 12. Các yếu tố tác động trực tiếp và ảnh hưởng đến việc đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước.
 13. đề tài tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước Việc thực hiện thể chế hóa các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực dân sự tại các cơ quan nhà nước hiện nay còn một số hạn chế cần khắc phục và hoàn thiện.
 14. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên trong công tác tổ chức quản lý của cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 15. Vai trò, tầm quan trọng quyết định hiệu quả thực chất trong quản lý và khắc phục phát huy mặt tích cực của lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước Việt Nam.
 16. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nâng cao uy tín của Đảng trong nhân dân đối với cơ quan nhà nước trong công tác quản lý và thể chế hóa các quy định pháp luật hiện nay.
 17. Các nhân tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề quản lý nhà nước và mối quan hệ giữa hoạt động quản lý nhà nước với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 18. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý hoạt động xã hội của cơ quan nhà nước Việt Nam và vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hiện nay.
 19. Các nhân tố tác động và tác động trực tiếp đến QLNN thông qua liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và đội ngũ trí thức theo quy định của pháp luật.
 20. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong vấn đề tham gia hoạt động của cơ quan nhà nước hiện nay.
 21. Thực trạng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong vấn đề quản lý nhà nước ở các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.
 22. Vai trò, tầm quan trọng của hoạt động tổ chức và quản lý trong bộ máy nhà nước xét về mặt thể chế quyền lực nhà nước và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.
 23. Thực trạng và giải pháp bài toán quản lý hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong các cơ quan nhà nước hiện nay.
 24. Các yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến quản lý nhà nước thông qua việc tham gia hoạt động của các tổ chức xã hội và mối liên hệ với nhân dân lao động – vai trò của các chuyên viên quản lý nhà nước.
 25. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý nhà nước thông qua các tổ chức xã hội và công cụ để thực hiện quyền của người dân khi tham gia quản lý hành chính nhà nước.
 26. Vai trò, tầm quan trọng của sự gắn kết giữa hoạt động quản lý nhà nước với xã hội có sự tham gia của nhân dân để hiện thực hóa việc thực hiện các hoạt động quản lý hành chính nhà nước của nhân dân.
 27. Trình bày và phân tích hoạt động quản lý nhà nước của nhân dân lao động gần gũi, thiết thực trong cuộc sống.
 28. Một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện trong quản lý nhà nước về quản lý xã hội và quyền, nghĩa vụ của nhân dân khi tham gia quản lý nhà nước hiện nay.
 29. Trình bày và phân tích các văn bản quy phạm pháp luật về các vấn đề quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước.
 30. Các yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong quản lý hành chính nhà nước thông qua đội ngũ công chức.
 31. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tham gia quản lý Nhà nước với tư cách là thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội của cơ quan quản lý Nhà nước.
 32. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tham gia quản lý nhà nước của nhân dân lao động thông qua tư cách thành viên của tập thể lao động.
 33. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước ở cơ quan hành chính nhà nước.
 34. Một số yếu tố cần khắc phục và hoàn thiện trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước và bảo đảm mở rộng dân chủ.
 35. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý nhà nước nhằm bảo đảm cho các cơ quan cấp dưới đủ năng lực thực hiện các quyết định của Trung ương trong hoạt động quản lý nhà nước.
 36. đề tài tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước Trình bày và phân tích chức năng, thẩm quyền giữa các cơ quan quản lý nhà nước các cấp đối với việc bảo đảm sự lãnh đạo tập trung của cấp trên trong hoạt động quản lý nhà nước ở các cơ quan nhà nước.
 37. Thực trạng và giải pháp quản lý, tổ chức hoạt động tại các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 38. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện và kết hợp xác định vai trò đối với quản lý hành chính nhà nước cụ thể.
 39. Các yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc trong quản lý hành chính nhà nước và tuyển dụng cán bộ, công chức tại các cơ quan nhà nước.
 40. Thực trạng và giải pháp trong công tác lãnh đạo sử dụng cán bộ ở cơ quan nhà nước với chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần.
 41. Một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện trong hoạch định chính sách kinh tế – xã hội, văn hóa phục vụ quản lý nhà nước ở các cơ quan nhà nước hiện nay.
 42. Giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, chuyên viên quản lý nhà nước và cơ quan nhà nước Việt Nam.
 43. Thực trạng và giải pháp trong quy hoạch Xóa bỏ sự chênh lệch giữa các vùng miền thông qua quản lý nhà nước và tuyển dụng cán bộ.
 44. Các yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước nhằm thể chế hóa các quy định của pháp luật về tranh chấp đất đai tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao ở nước ta hiện nay.
 45. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tổ chức và hoạt động quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, chuyên viên trong tính hợp pháp và tuân thủ pháp luật.
Tham Khảo Thêm:  sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp 2
Bài Mẫu Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nước
Bài văn mẫu về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

3. Một số bài văn mẫu thi ngạch chuyên viên quản lý nhà nước đạt điểm cao.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện Đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước còn nhiều khó khăn, bất cập cho người thực hiện. Một trong số đó là bạn chưa biết cách tìm kiếm và tham khảo những tài liệu mẫu chất lượng, hữu ích trong quá trình nghiên cứu và thực hiện vấn đề khoa học của mình. Không chỉ vậy, việc tham khảo các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn có phương pháp nghiên cứu cho bài văn của mình. Và có thêm cơ sở dữ liệu cụ thể, thiết thực cho đề tài nghiên cứu. Vì vậy, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những Bài luận mẫu quản lý nhà nước ngạch chuyên viên điểm cao. Bạn có thể tham khảo thêm.

Bài mẫu 1: xử lý tình huống giáo viên không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyên môn trước khi lên lớp tại Trường Trung cấp nghề Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Đầu tiên trong danh sách này là một Chủ đề Tiểu luận Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên Nghiên cứu được thực hiện bởi sinh viên trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Bài viết đã nghiên cứu vấn đề xử lý tình huống giáo viên không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyên môn khi dự giờ của đơn vị nghiên cứu. Bài viết có tổng cộng 21 trang được nghiên cứu vào tháng 5 năm 2021.

XEM THÊM ==> 95 chủ đề Luận án Quản lý cấp Cục trong ngành Y tế

Vấn đề đầu tiên tác giả tiến hành phân tích nội dung của tình huống. Đầu tiên tác giả trình bày vấn đề mô tả thực trạng từ đơn vị nghiên cứu trường học. Tiếp theo, tác giả tiến hành phân tích thực trạng, bao gồm mục tiêu phân tích thực trạng, diễn biến của thực trạng. đồng thời chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tình trạng trên. Tác giả cũng đã đưa ra những hậu quả của các tình huống bao gồm hoàn cảnh gia đình do thiếu trách nhiệm trong công việc và các nhóm nguyên nhân khác. Không chỉ vậy, tác giả đưa ra vấn đề xử lý tình huống đầu tiên là mục tiêu để xử lý tình huống thông qua bốn yếu tố khác nhau. Đề xuất vấn đề xây dựng, phân tích và lựa chọn các giải pháp có tính khả thi cao cho đề tài nghiên cứu. Cụ thể, tác giả đã trình bày khoảng 4 phương pháp khác nhau và mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng. Tác giả cũng chỉ ra các giải pháp thực hiện các phương án gồm 7 giải pháp chính. Từ đó, tác giả đưa ra những kiến ​​nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban ngành, giáo viên trường THCS Bắc Quang và đưa ra những kết luận về vấn đề này.

Tham Khảo Thêm:  kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị năm 2017

TẢI XUỐNG

→ Nếu ​​muốn tải bài hát nào miễn phí, nhắn tin Zalo: 0917.193.864

Bài mẫu 2: thụ lý vụ việc giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai tại quận A, thành phố Đà Nẵng.

Bài học mẫu số 2 Chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một Chuyên đề tiểu luận quản lý nhà nước chuyên viên của học viên Trường Chính trị Thành ủy Đà Nẵng chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức quản lý nhà nước và chuyên viên. Đề tài nghiên cứu này được thực hiện nghiên cứu vấn đề tại trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lưu Thị Tươi. Các bài viết của tất cả 28 trang được nghiên cứu vào năm 2019.

Đầu tiên, tác giả đã mô tả thực trạng của đề tài nghiên cứu. Tiếp theo, tác giả chỉ ra các phương án để giải quyết các tình huống của chủ đề này. Đầu tiên, tác giả chỉ ra các nhóm nguyên nhân bao gồm nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan của đề tài nghiên cứu. Thứ hai, tác giả trình bày hệ quả đối với hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội của các tình huống này. Đồng thời, tác giả đưa ra định hướng và mục tiêu cần giải quyết của đề tài Tiểu luận quản lý nhà nước ngày chuyên gia. Cụ thể, tác giả đã đưa ra những định hướng quản lý nhà nước đối với các hoạt động xã hội và đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc xử lý tình huống. Đồng thời, tác giả tiến hành đánh giá, lựa chọn các phương án phù hợp cho đề tài luận văn này. Dựa trên quan sát cá nhân và kết quả nghiên cứu, tác giả đã xây dựng ba phương án và đánh giá các phương án qua nhiều góc độ khác nhau. Đối với mỗi giải pháp cho vấn đề, tác giả có thể đưa ra các giải pháp cụ thể cho chủ đề nghiên cứu. Đối với công tác tổ chức và thực hiện kế hoạch, tác giả cũng đã lập kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ để tổ chức và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch trên.

TẢI XUỐNG

→ Nếu ​​muốn tải bài hát nào miễn phí, nhắn tin Zalo: 0917.193.864

Bài mẫu 3: giải pháp giải quyết khiếu nại hành chính liên quan đến đất đai.

Mẫu số 3 này là một Bài luận mẫu quản lý nhà nước ngạch chuyên viên thực hiện một nghiên cứu mới, học viên lớp bồi dưỡng kiến ​​thức quản lý nhà nước và các chuyên gia Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh ủy Khánh Hòa. Bài báo đã nghiên cứu về giải pháp giải quyết khiếu kiện hành chính liên quan đến vấn đề đất đai. Đề tài nghiên cứu này có tổng cộng 28 trang được nghiên cứu vào tháng 12 năm 2019 tại tỉnh Khánh Hòa.

Đầu tiên, tác giả đưa ra cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu. Đầu tiên, tác giả trình bày các khái niệm liên quan trong đề tài nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Thứ hai, tác giả chỉ ra các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về vấn đề đất đai. Thứ ba, tác giả thể hiện nội dung quản lý nhà nước về giải quyết tranh chấp đất đai và quyền khiếu nại về đất đai.

XEM THÊM ==> Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị , Tải xuống 10 bài viết mẫu

Vấn đề tiếp theo, tác giả chỉ ra thực tiễn áp dụng pháp luật ở các địa phương đối với vấn đề đất đai. Đầu tiên, tác giả đã tiến hành giới thiệu sơ lược về các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tiếp theo, có những bộ sạc đưa ra các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực nghiên cứu. đồng thời thể hiện quan điểm cá nhân trong việc giải quyết các tình huống có liên quan trong vấn đề đất đai. Từ đó đánh giá tổng quát các vấn đề phát sinh trong vấn đề đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai. Tác giả cũng đã đưa ra những ưu, nhược điểm và lựa chọn các giải pháp phù hợp cho nghiên cứu.

Vấn đề thứ ba tác giả Tài Tiểu luận Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chỉ ra các giải pháp và kiến ​​nghị phù hợp cho chủ đề của bài tiểu luận Ngày học chuyên gia Quản lý Nhà nước về đất đai. Đối với công tác giải pháp Dựa trên kết quả nghiên cứu và quan sát cá nhân của mình, tác giả đã đưa ra các nhóm giải pháp có tính khả thi cao và cấp thiết cho đề tài nghiên cứu này. Đối với công tác kiến ​​nghị, tác giả đã có những kiến ​​nghị khả thi, thuyết phục đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại về đất đai.

TẢI XUỐNG

Bài mẫu 4: Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Bài mẫu 4 chúng tôi muốn trình bày Đây là một Chuyên đề tiểu luận quản lý nhà nước chuyên viên của sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Được biết cô đã học ngành quản lý nhà nước về văn hóa tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Đây là đề tài dày 27 trang được nghiên cứu thực hiện trong năm 2017 dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Đình Tuấn.

Chương 1, tác giả đã trình bày tổng quan về đơn vị nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Đầu tiên, tác giả trình bày cơ sở lý luận bao gồm các khái niệm và nội dung nguyên tắc của đề tài nghiên cứu. Thứ hai, tác giả nêu lên những nét khái quát về đơn vị nghiên cứu, bao gồm những góc nhìn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội và hoạt động của Đoàn thị xã Phú Thọ hiện nay.

Chương 2 trình bày công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên, tác giả trình bày về chủ thể quản lý nhà nước về văn hóa, trong đó có chức năng và nhiệm vụ của thuế. Tiếp theo, tác giả đưa ra thực trạng quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa trên địa bàn thị xã Phú Thọ dưới 4 góc độ khác nhau. Đồng thời, tác giả đã đánh giá công tác quản lý văn hóa ở địa phương này qua những thành tích đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục.

Chương 3, tác giả tiến hành đưa ra các hướng và nhóm giải pháp khác nhau cho đề tài nghiên cứu. Thứ nhất nêu phương hướng, nhiệm vụ quản lý văn hóa trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Tiếp theo, tác giả trình bày các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn thị xã Phú Thọ, trong đó có sự phối hợp giữa các ngành văn hóa và tăng cường công tác quản lý. Cụ thể, tác giả đã trình bày bốn nhóm giải pháp khác nhau cho chủ đề này.

TẢI XUỐNG

Bài mẫu 5: Chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 3 năm 2016 xử lý tình hình cân đối thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị trấn Yên Thế.

Tiếp tục với chủ đề của nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến bạn một Bài luận mẫu quản lý nhà nước ngạch chuyên viên nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở mục tiêu, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bạn biết đấy khai thác nhiều góc độ khác nhau tại đơn vị nghiên cứu là thị trấn Yên Thế, thể hiện nội dung chính của vấn đề qua nhiều góc độ. Bài viết này có tổng cộng 22 trang và được nghiên cứu vào năm 2016.

Vấn đề đầu tiên tác giả tiến hành miêu tả sự việc thông qua hoàn cảnh ra đời. Đó là các quyết định của UBND huyện Lục Yên và các nghị quyết của HĐND tỉnh về vấn đề tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó, không còn thể hiện nội dung của các tình huống thông qua các chỉ tiêu, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về thu, chi NSNN đối với việc thực hiện dự toán chi NSNN. Cùng với đó, tác giả đưa ra hậu quả của việc xử lý tình huống.

Vấn đề thứ hai, tác giả chỉ ra những cơ sở lý luận và pháp lý của đề tài nghiên cứu. Đầu tiên, tác giả chỉ ra cơ sở lý luận của đề tài, bao gồm hệ thống quan điểm của Đảng và Nhà nước, ngân sách và các tài liệu khoa học khác nhau. Tiếp theo là về cơ sở pháp lý của đề tài nghiên cứu. Tác giả đã chỉ ra các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, Quyết định của Ủy ban nhân dân.

Tham Khảo Thêm:  tình huống giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới

Vấn đề thứ ba, tác giả phân tích và xử lý tình huống dưới nhiều góc độ khác nhau. Đầu tiên, tác giả chỉ ra và xác định mục đích của yêu cầu xử lý tình huống. Tiếp theo, tiến hành phân tích thực trạng, bao gồm phân tích diễn biến của sự kiện qua nhiều giai đoạn và phân tích nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan của vấn đề. Cùng với đó, tác giả chỉ ra cách xử lý tình huống thông qua các kế hoạch và dự án khác nhau.

TẢI XUỐNG

Bài mẫu 6: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và tổ chức công nghệ.

Để tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến bạn một Chuyên đề tiểu luận quản lý nhà nước chuyên viên trong công tác tăng cường phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức cho học sinh. Ai biết được trình bày theo quy định chung đã ban hành về đề tài nghiên cứu và đề tài tiểu luận. Đây là một dự án nghiên cứu dài 21 trang sẽ được nghiên cứu vào năm 2021.

Vấn đề đầu tiên tác giả tiến hành miêu tả thực trạng qua bài học cảnh tỉnh của nữ sinh. Qua việc làm rõ vấn đề này, tác giả đã chỉ ra tính chất nghiêm trọng của các vụ án và công việc của Điều tra viên trong các vụ án trọng điểm tại đơn vị nghiên cứu. Để cung cấp những thông tin này, tác giả đã tiến hành khảo sát tìm hiểu chủ đề, vấn đề qua nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau.

XEM THÊM ==> 60 Đề tài tiểu luận Phong cách lãnh đạo

Vấn đề thứ hai, tác giả tiến hành phân tích tình hình nghiên cứu. Thứ nhất, tác giả thể hiện chỉ thị của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của nhân dân. Tiếp theo, tác giả trình bày các vấn đề về phổ biến giáo dục pháp luật thông qua nội dung của vấn đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Nêu ý kiến ​​cá nhân của bản thân và đưa ra các giải pháp khắc phục, phù hợp cao cho đề tài nghiên cứu.

Vấn đề thứ ba, tác giả tiến hành xây dựng các phương án và lựa chọn các phương án phù hợp với đề tài nghiên cứu. Đầu tiên, tác giả trình bày vấn đề xây dựng KH thông qua phương châm sống, làm việc, học tập và lao động theo hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tác giả đã đưa ra cho cô những phương án có tính khả thi cao đó là năm phương án khác nhau. Với mỗi phương án, tác giả đưa ra ưu nhược điểm và cách thực hiện. Không chỉ vậy, tác giả còn trình bày và tổ chức thực hiện các phương án một cách có kế hoạch và logic.

TẢI XUỐNG

Bài mẫu 7: không đăng ký khai sinh hậu quả và trách nhiệm thuộc về ai.

Ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bài văn mẫu Tiểu luận về ngạch chuyên viên quản lý nhà nước về vấn đề không đăng ký khai sinh và trách nhiệm hậu quả. Được nghiên cứu qua nhiều khía cạnh. Đây là kết quả nghiên cứu của trưởng phòng thông tin Ủy ban Dân tộc do trung tâm đào tạo cán bộ kinh tế – kế hoạch thực hiện. Bài viết có tổng cộng 23 Trang được nghiên cứu vào tháng 5 năm 2011.

Vấn đề đầu tiên tác giả chỉ ra là hoàn cảnh ra đời của những tình huống này. Tiếp theo, mô tả thực trạng được đưa ra theo nghị định của chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 và luật giáo dục 2005. Tiếp theo, tác giả tiến hành phân tích vấn đề nghiên cứu. Phần đầu tiên trình bày mục tiêu của phân tích tình huống thông qua ba góc độ khác nhau. Thứ hai, đưa ra cơ sở lý luận về tính chất chung của tình hình này trong từng giai đoạn của thời đại. Cụ thể, tác giả đã chỉ ra những thay đổi về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước liên quan đến việc đăng ký khai sinh cho trẻ em theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, tác giả trình bày các văn bản pháp luật liên quan đến tình trạng này, đó là Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em, Nghị định của Chính phủ. Tao cũng đã phân tích tình hình tại khu vực nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Chỉ ra các nhóm nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên bao gồm nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Từ đó, tác giả cũng đưa ra những hậu quả của việc không đăng ký khai sinh cho con theo quy định của pháp luật hiện hành. Từ những thông tin trên, tác giả tiến hành xử lý các tình huống. Cụ thể, tác giả đã chỉ ra mục tiêu xử lý Case qua 4 góc độ và xây dựng các phương án xử lý tình huống này. Dựa trên cơ sở pháp lý, tác giả đã lựa chọn và đề xuất các giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao trong vấn đề nghiên cứu.

TẢI XUỐNG

Bài mẫu 8: Tranh chấp nhà đất gần đây là quyền sử dụng đất trong trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Mẫu sau đây là một đề tài tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước đối với tranh chấp thừa kế bất động sản, quyền sử dụng đất trong trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Đề tài nghiên cứu được thực hiện dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai và Học viện Hành chính Quốc gia. Bài báo có tổng cộng 22 trang được nghiên cứu trong năm 2017.

Vấn đề thứ nhất, tác giả giới thiệu về trường hợp nghiên cứu qua nhiều giai đoạn khác nhau trong gia đình sinh sống tại ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tiếp theo, tác giả tiến hành phân tích nguyên nhân và kết quả của vấn đề. Về nguyên nhân, tác giả đã chỉ ra các nhóm nguyên nhân khách quan và chủ quan có ảnh hưởng quyết định đến tình hình nghiên cứu. Về hậu quả, tác giả đã chỉ ra các nhóm hậu quả đối với UBND cấp xã theo quy định của luật đất đai 2003, cụ thể tại mục 2 điều 135 và mục 2 điều 136 khoản 1 luật đất đai 2003. Cùng với đó, hệ lụy đối với UBND TP.Biên Hòa thể hiện ở nhiều mặt. Từ đó, tác giả tiến hành xác định mục tiêu yêu cầu khi xử lý tình huống. Cụ thể, tác giả đã trình bày 4 mục tiêu chung của nghiên cứu trường hợp. Nêu mục tiêu xử lý tình huống. Đồng thời, tác giả đã phân tích và xây dựng bài toán lựa chọn giải pháp phù hợp cho bài toán nghiên cứu với giả thuyết giáo dục. Cụ thể, tác giả nêu ra 3 hướng giải quyết khác nhau và kiến ​​nghị với UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TP.Biên Hòa, UBND xã Hóa An. Đối với mỗi giải pháp, tác giả trình bày những ưu nhược điểm cụ thể. Không chỉ vậy, tác giả còn đưa ra phương án tổ chức và lập kế hoạch thực hiện các phương án này.

TẢI XUỐNG

Bài mẫu 9: giải quyết khiếu nại về tai nạn lao động.

Bài văn mẫu cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn là bài văn mẫu Tiểu luận về ngạch chuyên viên quản lý nhà nước đã tiến hành nghiên cứu trên sự hướng dẫn và khoa học của nhiều cá nhân và tổ chức. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện và phát triển bởi các chuyên gia Trường Chính trị thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bài văn này hưởng ứng kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa IX thông qua Bộ luật Lao động. Bài viết đã dựa trên cơ sở pháp lý để làm nổi bật nội dung chính của vấn đề. Là đề tài nghiên cứu hết 21 trang được nghiên cứu vào tháng 7/2009.

XEM THÊM ==> Danh sách Tiểu luận chuyên gia thuế

Vấn đề đầu tiên tác giả đã chỉ ra là yêu cầu và mục tiêu bắt buộc của trường hợp nghiên cứu. Vấn đề thứ hai, tác giả đã trình bày và phân tích các nhóm nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại và hệ quả của việc giải quyết khiếu nại trong TNLĐ. Cụ thể, tác giả đã chỉ ra các nhóm nguyên nhân thuộc về quản lý của tổ chức công đoàn và của người sử dụng lao động cũng như người bị TNLĐ. Đồng thời chỉ ra hậu quả của việc gây ra những nguyên nhân này. đồng thời đề xuất phương án xử lý tình trạng trên. Thứ nhất, tác giả đã chỉ ra cơ sở pháp lý để đề xuất giải pháp. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra 3 giải pháp và dự án khác nhau mang tính khả thi và có tính thuyết phục cao cho đề tài nghiên cứu. Tiếp theo, tác giả lựa chọn các giải pháp phù hợp cho đề tài dưới nhiều góc độ khác nhau. Cuối cùng, tác giả tiến hành lập kế hoạch tổ chức và thực hiện các dự án này. Không chỉ vậy, tác giả cũng đưa ra những kiến ​​nghị để không tổ chức, thực hiện nhằm đảm bảo vai trò quản lý nhà nước về lao động của các bộ, ngành các cấp, của Chính phủ đối với các cơ quan liên ngành trong lĩnh vực lao động. liên đoàn lao động tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở.

TẢI XUỐNG

Trên đây là những thông tin chúng tôi khai thác được về chuyên mục lô đề tiểu luận quản lý nhà nước . Để có được thông tin này, chúng tôi đã trích xuất từ ​​nhiều nguồn uy tín. Đưa ra các tiêu chí khác nhau để đánh giá và phân tích các vấn đề này. Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn nghiên cứu ý kiến ​​đánh giá của độc giả về thông tin trên để đảm bảo tính thuyết phục và khách quan cho bài viết của mình. Bài viết đã cung cấp cho bạn đọc những đề tài tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước hay cùng một số bài văn mẫu chất lượng cao được đánh giá cao. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bài viết Tiểu luận về ngạch chuyên viên quản lý hành chính nhà nước Của bạn đạt điểm cao và được đánh giá tốt.

Related Posts

sáng kiến kinh nghiệm đổi mới kiểm tra đánh giá

Ngày 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GDĐT về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy…

liên hệ bản thân về lý luận và thực tiễn

Như vậy, sự yếu kém về lý luận là nguyên nhân trực tiếp và rất quan trọng của bệnh kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự yếu kém về…

đồ án kỹ thuật thi công 1 ván khuôn gỗ

Mục lục Chương 1: Giới thiệu dự án Đặc điểm kiến ​​trúc và kết cấu Đặc điểm địa chất thủy văn, đường giao thông đến dự án…

bài thu hoạch tham quan bảo tàng hồ chí minh

1 23,831 417 … Người khổng lồ, sưu tầm c Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn. Họ và tên Số: Lớp BÀI GIẢNG SƯU TẦM KẾ HOẠCH…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học cá nhân

Phương pháp dạy học tích cực đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường học ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Phương pháp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *