tình thâm phùng thời

 • Reads 1,157,268
 • Votes 68,644
 • Parts 127

Complete, First published Feb 16, 2021

Bạn đang xem: tình thâm phùng thời

Table of contents

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

  Xem thêm: chứng minh tình yêu bằng một đứa con

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

  Xem thêm: hang hổ bl

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

Bối cảnh của nội dung bài viết này là tổng quát tháo, hôn nhân gia đình đồng giới, cưới trước yêu thương sau. Hầu không còn những toàn cảnh xung đột với yếu tố hoàn cảnh xã hội thời điểm hiện tại và những quy tắc không giống nhau, dễ làm cho không dễ chịu, vậy nên hãy cảnh giác.
   
  Văn án: 
  
  Trước Khi kết duyên, Ôn Khinh Hàn rằng với Thời Thanh Thu rằng tôi không tồn tại thời hạn nhằm trí tuệ rất nhiều người, nên thám thính hiểu bọn họ, một vừa hai phải tốn thời hạn một vừa hai phải tốn mức độ. Tốt rộng lớn không còn tất cả chúng ta ở và một vị trí, nâng phí thời hạn nằm trong sức lực lao động.
  
  Đây là mẩu truyện của một lòng âm thầm mến.
  
  Sau bảy năm, thương yêu sau cuối cũng cho tới trúng thời gian.
  
  Thể loại: Đô thị tơ duyên, tình hữu độc công cộng, chậm chạp sức nóng, cưới trước yêu thương sau, giới vui chơi, HE.
   
   Nhân vật chính: Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu┃Nhân vật phụ: Giản Ý Chi, Phó An Nhiên.
  
  Độ dài: 125 chương + 2 phiên nước ngoài.
  
  Nhận xét ngắn ngủn gọn gàng về tác phẩm:
  
  Ôn Khinh Hàn yêu thương âm thầm Thời Thanh Thu bảy năm. Bảy năm tiếp theo, cô kết duyên với Thời Thanh Thu bên dưới danh nghĩa tựa như những người bạn tri kỷ thiết cỗ vũ cho nhau. Tình cảm tuy nhiên cô giấu quanh kín bao năm sau cuối cũng khá được công khai minh bạch, thương yêu sau cuối cũng cho tới. Sự mô tả ăm ắp xúc cảm nhập điều văn của người sáng tác như nước thực hiện tươi tỉnh mát dạ người, thể hiện nay một loại tình thương tinh xảo, thâm thúy lắng trải qua loa thời hạn vẫn ko khi nào phai lạt trước đôi mắt người hiểu, khiến cho người hiểu ko thể nào là chống lại và nên nhắm nháp chút xúc cảm thâm thúy tận xương tủy.

#87edit