toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 - (68 phiếu)

Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để trang bị cho con bạn nền tảng kiến ​​thức vững chắc và những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho một cấp học mới? Để các em có một hành trang vững chắc, cha mẹ và thầy cô cần giúp các em nắm vững kiến ​​thức năm cuối cấp THPT. Phụ huynh và giáo viên đang tìm tài liệu ôn tập toán lớp 5 cho trẻ em?

Bạn đang xem: toán lớp 5 ôn tập về giải toán

Tổ chuyên môn Itoan hiểu được những lo lắng, băn khoăn của phụ huynh và giáo viên nên đã biên soạn kiến ​​thức và bài tập điển hình để ôn tập toán lớp 5 . Đây là bộ tài liệu miễn phí, cực kỳ chất lượng giúp các em ôn tập toán lớp 5 hiệu quả. Hãy cùng Itoan khám phá ngay trong bài viết sau:

Tổng quan kiến ​​thức

Để giúp con ôn tập môn Toán lớp 5 hiệu quả, trước tiên chúng ta cần có cái nhìn tổng quan về kiến ​​thức và các dạng bài tập. Với chương trình toán lớp 5 sẽ có 8 dạng toán chính:

Dạng 1: Trung bình cộng

Dạng 2: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Dạng 3: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Dạng 4: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Dạng 5: Quan hệ tỉ số

Dạng 6: Tỉ lệ phần trăm

Dạng 7: Chuyển động đều

Dạng 8: Hình học

Các loại bài đăng tiêu biểu

Dạng 1: Trung bình cộng

Yêu cầu kiến ​​thức

Kiến thức về điểm trung bình cộng học sinh đã được tiếp xúc từ lớp 4. Đến lớp 5, kiến ​​thức và bài tập về trung bình cộng được đan xen với nhiều phần kiến ​​thức và dạng bài tập khác nhau. Yêu cầu học sinh phải nắm chắc kiến ​​thức và làm thành thạo các bài tập về trung bình cộng.

Bài tập

Câu hỏi 1: Tính trung bình cộng của các số sau: 24, 35, 40.

Câu trả lời:

Trung bình cộng của 3 số trên là: (24 + 35 + 40) : 3 = 33

Câu 2: Đi xe máy từ Hà Nội đến Hải Phòng mất 3 tiếng. Giờ đầu xe máy đi với vận tốc 35km/h. Trong giờ thứ hai xe máy đi với vận tốc 32km/h. Quãng đường còn lại xe máy đi với vận tốc 41km/h.

Một. Tính vận tốc trung bình của xe máy.

b. Đi xe máy từ Hà Nội đến Hải Phòng bao xa?

Câu trả lời:

Một. Vận tốc trung bình của xe máy là: (35 + 32 + 41) : 3 = 36 km/h

b. Quãng đường xe máy đi là: 36 x 3 = 108km

Câu 3: Trong 4 bài kiểm tra toán vừa qua, số điểm của Hoa lần lượt là: 6, 8, 7, 9. Biết ở bài thi thứ 5, Hoa có nhiều hơn điểm trung bình của 4 bài thi còn lại là 0,2 điểm. điểm. Hỏi lần thứ 5 Hoa được bao nhiêu điểm?

Câu trả lời:

Điểm trung bình cộng của 4 bài kiểm tra của Hoa là: ( 6 + 8 + 7 + 9) : 4 =  7,5

Điểm thi lần 5 của Hoa là 7,5 + 0,2 = 7,7

Dạng 2: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Lời yêu cầu

Một trong những dạng bài cần chú ý khi ôn tập môn Toán lớp 5 là tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Đối với các dạng bài tập phần kiến ​​thức này yêu cầu học sinh nắm vững kỹ năng vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Học sinh cần biết cách diễn đạt và tóm tắt đề bài thành sơ đồ đoạn thẳng. Vẽ đúng sơ đồ là cơ sở để các em làm bài tập.

ôn tập toán 5

ôn tập toán 5

Bài tập

Câu hỏi 1: Tổng số tuổi hiện nay của họ là 40 tuổi. Tuổi mẹ bằng 5/8 tổng số tuổi. Biết tuổi em gấp 2 lần tuổi em. Tính tuổi hai chị em hiện nay.

Câu trả lời:

ôn tập toán 5

Tuổi em hiện nay là 40 : 8 x 3 = 15 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là 40 -15 = 25 tuổi

Câu 2: Cho hai số có tổng bằng 96. Trong đó số bé hơn bằng 3/8 tổng của hai số đó. Số lớn hơn số bé 2 phần. Tìm hai trong số họ.

Câu trả lời

ôn tập toán 5

Số bé là: 96 : 8 x 3 = 36

Số lớn là: 96 – 36 = 60

Câu 3: Minh và Khôi có 25 quyển sách. Biết tổng số sách là 5 phần. Biết rằng số sách của em ít hơn số sách của Khôi 1 phần. Tính số sách của mỗi bạn.

ôn tập toán 5

Số sách Minh có là: 25 : 5 x 2 = 10 quyển

Số sách Khôi có là: 25 -10 = 15 quyển

Dạng 3: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lời yêu cầu

Khi ôn tập Toán lớp 5 dạng bài tập này cần chú ý tương tự như dạng 2. Học sinh cần biết cách vẽ sơ đồ gạch đầu dòng thẳng từ dữ liệu đã cho. Ngoài ra, học sinh cần nắm chắc kiến ​​thức về tỉ số.

Bài tập

Câu hỏi 1: Lớp 5B có tổng số 35 học sinh. Trong đó tỉ lệ học sinh nam so với học sinh nữ là 3/4. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu học sinh nam? Có bao nhiêu học sinh nữ?

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 phần

Số học sinh nam của lớp 5B là: 35 : 7 x 3 = 15 học sinh

Số học sinh nữ của lớp 5B là: 35 -15 = 20 học sinh

Câu 2: Vườn cam của bác Mai có tổng trọng lượng 68kg cam cho thu hoạch 2 lần. Biết tỉ lệ số cam thu được lần thứ nhất so với lần thứ hai là 1/3. Hỏi lần thứ nhất Mai thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cam? Hỏi lần thứ hai Mai thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cam?

Câu 3: Tổng số tuổi của hai bố con là 55. Tỉ số tuổi con so với tuổi bố là 1/5. Tính tuổi con và tuổi bố sau 2 năm nữa.

Dạng 4: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Lời yêu cầu

Tương tự với yêu cầu của loại 2 và loại 3.

Bài tập

Câu hỏi 1: Tỉ số số hoa của bạn Lan so với của bạn Hằng là 2/5. Biết rằng số bông hoa của bạn Lan ít hơn của bạn Hằng 15 bông hoa. Tính số bông hoa mỗi bạn có.

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 -2 = 3 phần

Số bông hoa Lan có là: 15 : 3 x 2 = 10 bông hoa

Số bông hoa Hằng có là: 10 + 15 = 25 bông hoa

Câu 2: Khải có ít hơn Dương 28 viên bi. Biết tỉ số viên bi của Dương và Khải là 4/7. Hỏi tổng số bi bạn có là bao nhiêu?

Câu 3: Quãng đường từ nhà An đến bà nội ngắn hơn nhà bà ngoại 6km. Tỉ số khoảng cách từ An đến bà ngoại so với khoảng cách An đến bà nội là 2/3. Tính quãng đường từ nhà An đến bà nội.

Dạng 5: Quan hệ tỉ số

Lời yêu cầu

Trong quá trình ôn tập toán lớp 5, toán về quan hệ tỉ lệ là dạng toán mới được các em học sinh làm quen. Khác với 4 dạng Toán trên, các em đã được tiếp xúc từ năm lớp 4. Đối với dạng Toán này, học sinh cần biết rút về đơn vị, tìm tỉ số và mối liên hệ giữa các đại lượng trong bài. toán học.

dạng bài tập

Câu hỏi 1: Một xe máy trong 2 giờ đi được 30 km. Hỏi trong 6 giờ xe máy đi được bao nhiêu km?

Bản tóm tắt

2 giờ : 30 km

6 giờ: ? km

Câu trả lời

Xem thêm: cách vẽ cầu thang đơn giản

1 giờ đi xe máy là: 30 : 2 = 15 km

6h đi xe máy là: 15 x 6 = 90km

Đáp số: 90km

Câu 2: Để quét xong một lớp cần 2 học sinh trong 6 phút. Nếu bạn muốn quét lớp học trong 3 phút thì cần bao nhiêu học sinh?

Bản tóm tắt

6 phút: 2 học sinh

3 phút : ? học sinh

Câu trả lời

Quét lớp trong 3 phút thì số học sinh là: 6 : 3 x 2 = 4 học sinh.

Đáp số: 4 học sinh

Câu 3: Một dây chuyền cà phê cần 12 người thu hoạch trong 16 ngày mới xong. Biết rằng công việc của mọi người là như nhau. Vậy cần bao nhiêu người để thu hoạch được số cà phê trong một nửa thời gian ban đầu?

Bản tóm tắt:

16 ngày : 2 người

8 ngày : ? Mọi người

Câu trả lời

Để thu hoạch cà phê trong 3 ngày, bạn cần: 16 : 8 x 12 = 24 người

Đáp số: 24 người

Dạng 6: Tỉ lệ phần trăm

Lời yêu cầu

Để làm tốt các bài toán về tỉ số phần trăm đòi hỏi học sinh phải nắm chắc lí thuyết và làm thành thạo các bài tập về các kiến ​​thức về tỉ số.

dạng bài tập

Câu hỏi 1: Lớp 5A có 30 học sinh gồm 14 nam và 16 nữ. Hỏi:

Một. Tỉ lệ giữa số bé trai và bé gái.

b. Tỉ lệ giữa số bé gái và bé trai.

c. Tỉ số giữa số bạn nữ và số bạn cả lớp.

đ. Tỉ số giữa số bạn nam và số bạn cả lớp.

Câu trả lời:

Một. Tỉ số của số học sinh nam và nữ là: 14 : 16 = 7/8

b. Tỉ số giữa số học sinh nam và nữ là: 16 : 14 = 8/7

c. Tỉ số số bạn nữ và số bạn cả lớp là : 16 : 30 = 8/15

d. Tỉ số giữa số bạn nam và cả lớp là: 14 : 30 = 7/15

Câu 2: Trong 60kg nước biển có 1,2kg muối. Tính phần trăm muối trong nước biển.

Câu trả lời:

Tỷ lệ muối trong nước biển là: 1,2 : 60 x 100 = 2%

Trả lời: 2%

Câu 3: Một trường tiểu học có tổng số 650 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 46%. Tính số học sinh nam và nữ của trường.

Câu trả lời:

Số học sinh nữ của trường là: 650 : 100 x 46 = 299 học sinh

Số học sinh nam của trường là: 650 – 299 = 351 học sinh

Dạng 7: Chuyển động đều

Lời yêu cầu

Trong Ôn tập Toán lớp 5, dạng Toán chuyển động đều đòi hỏi học sinh phải nắm chắc các công thức, đơn vị tính vận tốc.

CT: s = v x t. Trong đó:

  • s là khoảng cách
  • v là vận tốc
  • t là thời gian

Một số đơn vị tốc độ là: km/h, m/min, m/s, v.v.

dạng bài tập

Câu hỏi 1: Ban An chạy 15m trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của Mr.

Câu trả lời:

Vận tốc chạy của An là: 15 : 5 = 3m/phút

Đáp số: 3m/phút

Câu 2: Một ô tô đang đi với vận tốc 34 km/h. Hỏi trong 2 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km?

Câu trả lời

Quãng đường ô tô đi trong 2 giờ là: 34 x 2 = 68 km

Đáp số: 68 km

Câu 3: Xe máy đi hết quãng đường 75 km trong 3 giờ. Tính vận tốc của xe máy.

Câu trả lời:

Vận tốc của xe máy là: 75 : 3 = 25 km/h

Đáp số: 25 km/h

Dạng 8: Hình học

Lời yêu cầu

Kiến thức hình học lớp 5 khá nhiều và khó. Yêu cầu học sinh biết cách tính chu vi và diện tích hình tam giác, hình tròn, hình thang, tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

ôn tập toán 5

dạng bài tập

Câu hỏi 1: Tính thể tích của hình sau:

bai tap toan lop 5 the tich hinh hop chu nhat e

Câu 2: Tính thể tích của hai hình sau:

Hình 1 Hình 2

Câu 3: Một viên gạch hình chữ nhật có chiều dài 18cm. Chiều rộng của viên gạch là 15cm. Chiều cao viên gạch là 4,5cm.

Một. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của viên gạch đó.

b. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối chữ nhật khi xếp 6 viên gạch đó như hình vẽ.

Trên đây là những kiến ​​thức và dạng bài tập điển hình để ôn tập toán lớp 5 do Itoan tổng hợp và biên soạn. Itoan hi vọng tài liệu này là công cụ đắc lực của quý phụ huynh và thầy cô trong việc ôn tập kiến ​​thức cho các bé.

Xem thêm:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5: Bộ câu hỏi chọn lọc có đáp án – Itoan

Đề thi Toán 5 học kì 2: Tuyển tập đề thi chất lượng có đáp án

Xem thêm: giá ngang