tối cường hệ thống

Tác giả: Tân Phong
Thể loại: Hài Hước, Hệ Thống, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
69529
Giọng nam: 24 tập

Bạn đang xem: tối cường hệ thống

– Truyện siêu hài, siêu bựa tuy nhiên song khi cũng tương đối tình thương nhẹ dịu xen lộn với bi hùng.
Truyện ko tồn bên trên ngựa như thể càng không tồn tại “tất cả đều thuộc sở hữu anh hùng chính”

Ngươi như thể những anh hùng vô đái thuyết? Không sao không còn. Ca với “hệ thống bỉ ổi” hoàn toàn có thể cân nặng cả thiên hạ này.

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 06:40:31

2:

Tap 002 - 06:36:14

3:

Tap 003 - 06:06:04

4:

Tap 004 - 07:53:17

5:

Tap 005 - 06:23:37

6:

Tap 006 - 06:23:21

7:

Tap 007 - 07:26:00

8:

Tap 008 - 07:17:33

9:

Tap 009 - 06:50:20

10:

Tap 010 - 06:38:38

11:

Tap 011 - 06:45:41

12:

Tap 012 - 06:32:19

Xem thêm: truyện xuyên không hiện đại

13:

Tap 013 - 06:30:23

14:

Tap 014 - 07:03:19

15:

Tap 015 - 06:50:14

16:

Tap 016 - 06:24:51

17:

Tap 017 - 06:14:08

18:

Tap 018 - 06:32:57

19:

Tap 019 - 06:17:05

20:

Tap 020 - 06:59:24

21:

Tap 021 - 04:38:18

22:

Tap 022 - 01:55:52

23:

Tap 023 - 06:58:42

24:

Tap 024 - 08:32:18

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: thí hôn lão công cần giúp sức

3:

Tap 003