truyện chữ đam mỹ hay

Danh sách truyện đam mỹ hoặc, tinh lọc dựa vào những member của trang web.

Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

7.8/10

Bạn đang xem: truyện chữ đam mỹ hay

4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Viễn Thụ

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 58
Ai Chạm Vào Sứ Trước

Ai Chạm Vào Sứ Trước

7.4/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Toan Bì Chanh Hảo Toan

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 14
Ngon Ngọt

Ngon Ngọt

8.5/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Y Nha

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 12
Sau Khi Pháo Hôi tàn ác Độc Trọng Sinh

Sau Khi Pháo Hôi tàn ác Độc Trọng Sinh

7/10

29.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bát Gia Đảng

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 190
Hoàng Hậu Nhát Gan

Hoàng Hậu Nhát Gan

7.9/10

4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trương Đại Cát

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 66
Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

7.3/10

11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Khí Chi Phần Tiêu

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 114
Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

7.1/10

20.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bạch Bích Tuyền

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 118
Người Cá Medusa

Người Cá Medusa

8.4/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 13
Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

7.2/10

3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đề Mạn Mạn

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 21
Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

8.1/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 4
Những Năm Ta đớp Cơm Mềm Đó

Những Năm Ta đớp Cơm Mềm Đó

7.8/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Quan Ứng Thị

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

7/10

2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kiếm Phách Cầm Tâm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

C58

Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

7.8/10

4.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ai Chạm Vào Sứ Trước

C14

Ai Chạm Vào Sứ Trước

7.4/10

1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngon Ngọt

C12

Ngon Ngọt

8.5/10

1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Xem thêm: cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba

Sau Khi Pháo Hôi tàn ác Độc Trọng Sinh

C190

Sau Khi Pháo Hôi tàn ác Độc Trọng Sinh

7/10

29.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hoàng Hậu Nhát Gan

C66

Hoàng Hậu Nhát Gan

7.9/10

4.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

C114

Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

7.3/10

11.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

C118

Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

7.1/10

20.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Người Cá Medusa

C13

Người Cá Medusa

8.4/10

1K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

C21

Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

7.2/10

3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

C4

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

8.1/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Những Năm Ta đớp Cơm Mềm Đó

C0

Những Năm Ta đớp Cơm Mềm Đó

7.8/10

1000

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

C34

Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

7/10

2.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

7.8/10

Ai Chạm Vào Sứ Trước

7.4/10

Ngon Ngọt

8.5/10

Sau Khi Pháo Hôi tàn ác Độc Trọng Sinh

7/10

Hoàng Hậu Nhát Gan

7.9/10

Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

7.3/10

Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

7.1/10

Người Cá Medusa

8.4/10

Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

7.2/10

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

8.1/10

Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

7/10