truyền thuyết chi chủ đích phu nhân

 • Reads 151,109
 • Votes 7,594
 • Parts 60

Ongoing, First published May 06, 2020

Bạn đang xem: truyền thuyết chi chủ đích phu nhân

Table of contents

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

  Xem thêm: sau khi sống lại tôi bị đại lão học bá quấn lấy

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Sun, Jun 7, 2020

 • Sun, Jun 7, 2020

 • Sun, Jun 7, 2020

 • Sun, Jun 14, 2020

 • Sun, Jun 14, 2020

 • Sun, Jun 14, 2020

 • Sun, Jun 14, 2020

 • Sun, Jun 14, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

  Xem thêm: cẩm đường xuân

 • Thu, Jul 9, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

 • Thu, Jul 9, 2020

Tác giả: Doãn Gia
  
  Biên Tập: Lam Hạ
  
  Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ đằm thắm không khí, êm ấm, 1x1, HE
  
  Tình trạng bạn dạng gốc: Hoàn (713 chương + 18 PN)
  
  Tình trạng bạn dạng edit: Hoàn
  
  Hiện bên trên bản thân đang được beta lại truyện, vận tốc thường ngày kiên cố được khoảng chừng 15 đôi mươi chương và tiếp tục nỗ lực hoàn thành sớm nhất có thể hoàn toàn có thể.
  
  Văn Án
  
  Sau một trận nổ, Du Tiểu Mặc đột phát triển thành đồ đệ ký danh của phái Thiên Tâm, không chỉ có thế còn là một loại tư hóa học đặc biệt xoàng xĩnh. Ngay khi hắn sẵn sàng thích ứng với yếu tố hoàn cảnh, hắn nghe được một tin cẩn dữ, nếu mà trong tầm nửa năm ko thể luyện chế rời khỏi trở thành phẩm và được hướng dẫn và chỉ định, phát triển thành đồ đệ đầu tiên của phái Thiên Tâm, hắn sẽ ảnh hưởng xua ngoài phái...
  
  Vì thế, một Du Tiểu Mặc đang được nỗ lực lần chi phí gặp gỡ một thương hiệu Lăng Tiêu khoác domain authority người, về sau hắn mới nhất sững sờ nhìn thấy, thương hiệu này thiệt sự khoác một tấm domain authority người...
  
  Thuộc tính của Lăng Tiêu: fake nhân fake nghĩa, phúc hắc
  
  Thuộc tính của Du Tiểu Mặc: suy nghĩ, vua suy diễn