truyen tinh han xan lan

Chương 1: Mở sản phẩm đại cát đại lợi - Suy luận xuyên qua chuyện không tồn tại nha trả thiếp thân thiện sát bên XEM 4.795 4.804 27/05/2021 Chương 2: Tiếp tục lý luận về tình hình của bạn dạng thân thiện XEM 4.735 2.165 27/05/2021 Chương 3: Thúc kiểu 'Tốt' và kế tiếp suy đoán XEM 5.240 1.808 27/05/2021 Chương 4: Phụ kiểu ko duyên phận và suy đoán sau cùng XEM 7.259 1.658 27/05/2021 Chương 5: Chuyện xẩy ra, ăn dưa XEM 4.914 1.662 27/05/2021 Chương 6: xơi dưa XEM 5.109 1.425 27/05/2021 Chương 7: Phấn đấu XEM 4.616 1.402 27/05/2021 Chương 8: Gia yến thứ nhất (Thượng) XEM 5.782 1.476 27/05/2021 Chương 9: Gia yến thứ nhất (Hạ) XEM 4.348 1.275 27/05/2021 Chương 10: Mẹ và phụ nữ XEM 3.994 1.263 27/05/2021 Chương 11: Nghiền xay XEM 4.295 1.254 28/05/2021 Chương 12: Chuyển mái ấm XEM 3.830 1.277 29/05/2021 Chương 13: Huynh đệ Trình gia (Thượng) XEM 3.663 1.221 29/05/2021 Chương 14: Huynh đệ Trình gia (Hạ) XEM 4.769 1.186 08/06/2021 Chương 15: Án ly hôn(1) XEM 3.994 1.378 09/06/2021 Chương 16: Án ly hít (2) XEM 3.237 1.141 29/06/2021 Chương 17: Chính đán XEM 3.541 1.113 30/06/2021 Chương 18: Sóng gió máy án thư (Thượng) XEM 3.112 1.001 01/07/2021 Chương 19: Sóng gió máy án thư (Hạ) XEM 3.944 1.109 02/07/2021 Chương 20: Lòng người bất công XEM 2.842 1.121 04/07/2021 Chương 21: Hai Kết luận XEM 3.351 1.089 05/07/2021 Chương 22: Hội đèn lồng XEM 3.254 1.065 06/07/2021 Chương 23: Tú cầu trúc nằm trong đèn kéo quân XEM 2.824 1.007 08/07/2021 Chương 24: Tiệc mời mọc khách hàng Trình gia (Thượng) XEM 3.237 1.077 09/07/2021 Chương 25: Tiệc mời mọc khách hàng Trình gia (Hạ) XEM 3.082 1.006 10/07/2021 Chương 26: Kế hoạch sinh sống còn XEM 3.916 1.122 11/07/2021 Chương 27: Chuyện xấu xí thứ nhất nhập cuộc sống tớ (Thượng) XEM 4.739 982 12/07/2021 Chương 28: Chuyện xấu xí thứ nhất nhập cuộc sống tớ (Hạ) XEM 4.461 937 13/07/2021 Chương 29: Gia yến Doãn phủ (Thượng) XEM 4.941 971 14/07/2021 Chương 30: Gia yến Doãn phủ (Hạ) XEM 4.952 955 15/07/2021 Chương 31: Chuyện tiếp sau đó XEM 2.981 957 16/07/2021 Chương 32: Lần loại nhị tranh cãi to tát XEM 3.684 963 17/07/2021 Chương 33: Tránh nàn XEM 3.779 960 18/07/2021 Chương 34: Khí thế của BOSS XEM 4.126 945 19/07/2021 Chương 35: Vấn đề tại vị trí lúc này khuôn mặt mũi nường vẫn chính là đầu heo XEM 5.129 1.034 20/07/2021 Chương 36: Nhưng tuy nhiên ông trời ko mang lại nường kết đốc an tĩnh XEM 6.280 1.368 21/07/2021 Chương 37: Âm mưu kế và nhân vật cứ vậy đẩy nường nhập thân thiện XEM 5.269 1.035 22/07/2021 Chương 38: Làm ơn nhằm nường tĩnh lặng tách ngoài đô thị đã đạt được ko (Hết quyển 1) XEM 5.349 1.157 23/07/2021 Chương 39: Hành trình kinh hoàng (Thượng) XEM 3.717 996 24/07/2021 Chương 40: Hành trình kinh hoàng (Hạ) XEM 4.622 933 25/07/2021 Chương 41: Chuyện xấu xí loại nhị nhập cuộc sống tớ (Thượng) XEM 4.881 965 26/07/2021 Chương 42: Chuyện xấu xí loại nhị nhập cuộc sống tớ (Hạ) XEM 5.514 1.027 27/07/2021 Chương 43: Thành thị và vùng quê phối hợp biên chép những điều đôi mắt thấy tai nghe XEM 4.708 1.001 28/07/2021 Chương 44: Cuộc sinh sống thôn quê phối hợp cỗ chỉ dẫn hỏi vợ XEM 6.899 1.211 29/07/2021 Chương 45: Lần này sẽ không cần là điều xấu XEM 4.970 978 30/07/2021 Chương 46: Mở đầu XEM 4.920 947 31/07/2021 Chương 47: Biệt viện nghỉ ngơi chân (Thượng) XEM 4.801 913 01/08/2021 Chương 48: Biệt viện nghỉ ngơi chân (Hạ) XEM 6.425 953 02/08/2021 Chương 49: Yesterday Once More XEM 5.453 934 03/08/2021 Chương 50: Lại về đô thị XEM 2.935 923 04/08/2021 Chương 51: Chuyện xấu xí bị vạch trần quá sớm XEM 4.341 946 05/08/2021 Chương 52: Ngươi rằng đặc biệt đem lý, tất cả chúng ta tức thời ko thể rằng lại XEM 4.500 998 06/08/2021 Chương 53: Tiến công(*) hít ước (Thượng) XEM 4.070 973 07/08/2021 Chương 54: Tiến công hít ước (Hạ) XEM 5.975 896 08/08/2021 Chương 55: Ta suy nghĩ ngươi sẽ không còn quí tớ (Thượng) XEM 3.416 911 09/08/2021 Chương 56: Ta suy nghĩ ngươi sẽ không còn quí tớ (Hạ) XEM 4.059 956 10/08/2021 Chương 57: Nhạn Hồi Tháp (Thượng) XEM 4.316 893 11/08/2021 Chương 58: Nhạn Hồi Tháp (Hạ) XEM 3.810 897 12/08/2021 Chương 59: Suy suy nghĩ nhiều XEM 3.401 864 13/08/2021 Chương 60: Chuyện xấu xí loại tía nhập cuộc sống tớ XEM 4.824 900 14/08/2021 Chương 61: Biến cố (Thượng) XEM 3.694 852 15/08/2021 Chương 62: Biến cố (Hạ) XEM 4.956 865 16/08/2021 Chương 63: Có mong muốn XEM 3.437 813 17/08/2021 Chương 64: Đầu lâu và nước đôi mắt XEM 5.498 878 18/08/2021 Chương 65: Buổi sáng sủa lên đường kể từ hít, ăn cơm trắng trưa nhập mái ấm XEM 3.647 923 19/08/2021 Chương 66: Xế chiều lên đường cung đình XEM 3.704 872 20/08/2021 Chương 67: Sau này lại đính ước XEM 4.683 970 21/08/2021 Chương 68: Lần loại nhất cuộc chiến tranh hôn nhân gia đình (Thượng) XEM 4.108 965 22/08/2021 Chương 69: Lần loại nhất cuộc chiến tranh hôn nhân gia đình (Hạ) XEM 5.551 938 23/08/2021 Chương 70: Vị hít thê trước nằm trong vị hít thê trước nữa XEM 2.534 934 24/08/2021 Chương 71: Hạ sính nghi XEM 3.757 911 25/08/2021 Chương 72: Hôn lễ của chúng ta cực tốt (Thượng) XEM 4.840 1.006 26/08/2021 Chương 73: Hôn lễ của chúng ta cực tốt (Hạ) XEM 8.663 1.047 27/08/2021 Chương 74: Quy tắc trò đùa XEM 3.611 928 28/08/2021 Chương 75: Cung XEM 5.080 947 29/08/2021 Chương 76: Cungs(*) XEM 3.794 932 30/08/2021 Chương 77: Cung Plus XEM 3.570 911 31/08/2021 Chương 78: Công tác report khảo sát yếu tố hoàn cảnh XEM 3.551 1.028 01/09/2021 Chương 79: Thực lực XEM 5.707 911 02/09/2021 Chương 80: Vui quá hóa buồn XEM 4.060 905 03/09/2021 Chương 81: ‘Khinh người quá đáng’ XEM 5.192 1.134 04/09/2021 Chương 82: Việt Phi họa phong thanh kỳ XEM 5.515 911 05/09/2021 Chương 83: Trong trần ai XEM 4.814 889 06/09/2021 Chương 84: Liên quan liêu cho tới thường xuyên ngành đem đến yếu tố kiểm soát và điều chỉnh phỏng thích nghi XEM 3.991 887 07/09/2021 Chương 85: Không tương quan XEM 3.271 938 08/09/2021 Chương 86: Bái con kiến bà kiểu đại nhân XEM 8.128 988 09/09/2021 Chương 87: Bái con kiến ‘Bà mẫu’ đại nhân 2.0 (Thượng) XEM 4.240 841 10/09/2021 Chương 88: Bái con kiến ‘Bà mẫu’ đại nhân 2.0 (Hạ) XEM 6.425 875 11/09/2021 Chương 89: Lần loại nhị cuộc chiến tranh hôn nhân gia đình (Thượng) XEM 5.097 853 12/09/2021 Chương 90: Lần loại nhị cuộc chiến tranh hôn nhân gia đình (Trung - 1) XEM 2.789 839 13/09/2021 Chương 91: Lần loại nhị cuộc chiến tranh hôn nhân gia đình (Trung - 2) XEM 6.421 875 14/09/2021 Chương 92: Lần loại nhị cuộc chiến tranh hôn nhân gia đình (Trung - 3) XEM 3.913 907 15/09/2021 Chương 93: Lần loại nhị cuộc chiến tranh hôn nhân gia đình (Hạ) XEM 4.607 934 16/09/2021 Chương 94: Một mặt mũi không giống XEM 5.654 1.470 17/09/2021 Chương 95: Bọt biển khơi nằm trong mò mẫm sắc

4.953 554 18/09/2021 Chương 96: Phong thái ngày trước

Bạn đang xem: truyen tinh han xan lan

6.600 378 19/09/2021 Chương 97: Thọ yến XEM 4.174 893 20/09/2021 Chương 98: Trừng trị (Thượng)

6.624 641 21/09/2021 Chương 99: Trừng trị (Hạ)

6.320 440 22/09/2021 Chương 100: Hầu căn bệnh

7.381 453 23/09/2021 Chương 101: Phạt trượng

6.376 435 24/09/2021 Chương 102: Chẳng qua chuyện là khi cơ XEM 5.007 742 25/09/2021 Chương 103: Khởi đầu

6.108 459 26/09/2021 Chương 104: Trang điểm

7.340 402 27/09/2021 Chương 105: Cách lên XEM 6.074 690 28/09/2021 Chương 106: Khó bề phân biệt

7.155 387 29/09/2021 Chương 107: Hết lối chối cãi XEM 5.917 610 30/09/2021 Chương 108: Kết án Khúc Linh Quân (Thượng)

6.183 371 01/10/2021 Chương 109: Kết án Khúc Linh Quân (Hạ)

8.912 355 02/10/2021 Chương 110: Tắc mật ko thể rằng XEM 3.961 621 03/10/2021 Chương 111: Kết viên người nào cũng ko thể ngờ cho tới XEM 4.677 616 04/10/2021 Chương 112: Ra trận XEM 4.464 697 05/10/2021 Chương 113: Đi ra phía bên ngoài 5.617 199 06/10/2021 Chương 114: Dọc lối đi XEM 2.951 526 07/10/2021 Chương 115: Được cứu vãn XEM 4.672 532 08/10/2021 Chương 116: Cách giết hại cổ xưa 5.672 172 09/10/2021 Chương 117: Kéo tơ bóc tách lựa chọn XEM 5.091 503 10/10/2021 Chương 118: Xe trườn của Nhan Huyện mệnh lệnh XEM 3.988 471 11/10/2021 Chương 119: Không dám tin cẩn tưởng XEM 4.356 506 12/10/2021 Chương 120: Chân tướng tá XEM 4.147 586 13/10/2021 Chương 121: Kết án thị xã Đồng Ngưu 6.656 190 14/10/2021 Chương 122: Lập công ko cần là cơ hội độc nhất vinh hoa phú quý

6.781 164 15/10/2021 Chương 123: Tình ý nhị điểm XEM 6.406 524 16/10/2021 Chương 124: Tư thế đúng chuẩn ngay lập tức cụt bên trên long dựa dẫm

8.190 164 17/10/2021 Chương 125: Rốt cuộc là ai ngu xuẩn XEM 3.592 449 18/10/2021 Chương 126: Nhận tội XEM 2.895 471 19/10/2021 Chương 127: Gợn sóng

Xem thêm: tuần trăng mật vĩnh hằng

4.944 149 20/10/2021 Chương 128: Lần loại tía cuộc chiến tranh hôn nhân gia đình

5.211 160 20/10/2021 Chương 129: Thề ước (Thượng)

4.095 158 20/10/2021 Chương 130: Thề ước (Hạ) XEM 2.738 518 20/10/2021 Chương 131: Nước chảy vì vậy, kinh sợ hãi ko gợn sóng li ty

8.494 17 20/10/2021 Chương 132: Chuyện cũ còn trên đây XEM 2.706 402 20/10/2021 Chương 133: Trống nhỏ Ngư Dương dậy khu đất bằng(*) XEM 4.088 404 20/10/2021 Chương 134: Đi mãi rồi lại lên đường mãi(*) XEM 3.592 489 20/10/2021 Chương 135: Cùng chàng rằng biệt ly

4.174 19 20/10/2021 Chương 136: Xa nhau rộng lớn vạn dặm

5.558 21 20/10/2021 Chương 137: Mỗi người một chân mây

9.605 23 20/10/2021 Chương 138: Chợt xem sét năm mon đang được chuẩn bị không còn

5.388 23 20/10/2021 Chương 139: Lời xưa ko cần thiết rằng lại XEM 3.285 357 20/10/2021 Chương 140: Chỉ ngóng tăng bữa cơm trắng XEM 4.230 399 20/10/2021 Chương 141: Chung lòng tuy nhiên chia tay XEM 3.913 414 20/10/2021 Chương 142: Ưu thương sinh sống nốt quãng đời sót lại 7.023 118 20/10/2021 Chương 143: Năm xưa (Thượng) XEM 3.115 411 20/10/2021 Chương 144: Năm xưa (Trung - 1) XEM 3.908 380 20/10/2021 Chương 145: Năm xưa (Trung - 2)

4.228 102 20/10/2021 Chương 146: Năm xưa (Trung - 3)

4.398 97 20/10/2021 Chương 147: Năm xưa (Hạ)

4.641 97 20/10/2021 Chương 148: Không tạo được, tính ko rời khỏi XEM 4.126 377 20/10/2021 Chương 149: Sinh thời XEM 3.402 363 20/10/2021 Chương 150: Gặp điểm ngõ hẹp

Xem thêm: truyện ngược nam

4.617 101 20/10/2021 Chương 151: Cuối nằm trong ko thể như ý tách ngoài XEM 2.916 345 20/10/2021 Chương 152: Vô đề

4.299 101 20/10/2021 Chương 153: Tiệc xuân XEM 3.876 378 20/10/2021 Chương 154: Sao chuyện cũ ko chịu đựng bám theo gió máy (Thượng) XEM 4.347 400 20/10/2021 Chương 155: Sao chuyện cũ ko chịu đựng bám theo gió máy (Trung) XEM 3.974 403 20/10/2021 Chương 156: Sao chuyện cũ ko chịu đựng bám theo gió máy (Hạ) XEM 3.852 522 20/10/2021 Chương 157: Chuyện xấu xí sau cùng nhập cuộc sống tớ (1)

4.570 108 20/10/2021 Chương 158: Chuyện xấu xí sau cùng nhập cuộc sống tớ (2)

4.877 114 20/10/2021 Chương 159: Chuyện xấu xí sau cùng nhập cuộc sống tớ (3) 6.036 105 20/10/2021 Chương 160: Chuyện xấu xí sau cùng nhập đời tớ (4) 4.253 100 20/10/2021 Chương 161: Chuyện xấu xí sau cùng nhập đời tớ (5) 3.152 88 20/10/2021 Chương 162: Chuyện xấu xí sau cùng nhập đời tớ (6) 3.783 88 20/10/2021 Chương 163: Chuyện xấu xí sau cùng nhập đời tớ (7) 3.522 98 20/10/2021 Chương 164: Chuyện xấu xí sau cùng nhập đời tớ (8) 3.369 94 20/10/2021 Chương 165: Thích khách hàng liệt truyện (Thượng) 4.189 84 20/10/2021 Chương 166: Thích khách hàng liệt truyện (Hạ) 7.334 94 20/10/2021 Chương 167: Thương tiếc 3.514 76 20/10/2021 Chương 168: Thoải cái 4.121 75 20/10/2021 Chương 169: Từng người lên lối 3.342 72 20/10/2021 Chương 170: Có một khá, thiệt rời khỏi nường đang được nhịn rất rất lâu 5.364 85 20/10/2021 Chương 171: Có một trận oán thù thiệt rời khỏi nường đang được ham muốn kết đốc kể từ lâu 6.084 78 20/10/2021 Chương 172: Có một người thiệt rời khỏi nường đang được ghi nhớ kể từ lâu (Thượng) 3.807 88 20/10/2021 Chương 173: Có một người thiệt rời khỏi nường đang được ghi nhớ kể từ lâu (Hạ) 2.676 85 20/10/2021 Chương 174: Có một vị nhiệm kỳ trước đó, thiệt rời khỏi nường ham muốn bắt gặp đang được lâu (Thượng) 4.368 83 20/10/2021 Chương 175: Có một vị nhiệm kỳ trước đó, thiệt rời khỏi nường ham muốn bắt gặp đang được lâu (Hạ) 3.091 74 20/10/2021 Chương 176: Có một người xưa không giống, nường nhận định rằng tiếp tục rất rất lâu ko bắt gặp (Thượng) 3.752 79 20/10/2021 Chương 177: Có một người xưa không giống, nường nhận định rằng tiếp tục rất rất lâu ko bắt gặp (Hạ) 15.073 97 20/10/2021 Chương 178: Tối ni tinh ranh hà xán lạn (Thượng) 11.750 99 20/10/2021 Chương 179: Tối ni tinh ranh hà xán lạn (Hạ) 6.913 201 20/10/2021 Phiên nước ngoài 1: Lão Vu XEM 6.087 621 06/11/2021 Phiên nước ngoài 2: Tử Đoan XEM 4.092 498 13/11/2021 Phiên nước ngoài 3: A Tú XEM 5.122 556 13/11/2021 Phiên nước ngoài 4: Cuối nằm trong chẳng bắt gặp XEM 4.226 1.340 13/11/2021