tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1987 năm 2023


Theo kinh nghiệm tay nghề dân gian tham, khi lựa chọn người xông khu đất nên lựa chọn người dân có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia ngôi nhà. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần phải tương sinh với những người cơ. Các tuổi tác tại đây phù phù hợp với Gia ngôi nhà nhằm xông khu đất vô đầu xuân năm mới mới:


Các tuổi tác xông khu đất TỐT với những người tuổi tác Đinh Mão vô năm Qúy Mão 2023 là:

Bạn đang xem: tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1987 năm 2023

Đinh Hợi 1947 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Tân Sửu 1961 (Trung bình)

Các tuổi tác xông khu đất XẤU với những người tuổi tác Đinh Mão vô năm Qúy Mão 2023 là:

Nhâm Dần 1962 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu)

Xem tuoi xong xuôi dat xong xuôi nhaXem tuổi tác xông khu đất, xông nhà

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC


1. Người xông khu đất sinh vào năm 1947 (Đinh Hợi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Hỏa của gia ngôi nhà vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

2. Người xông khu đất sinh vào năm 1991 (Tân Mùi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Hỏa của gia ngôi nhà vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia ngôi nhà. => Không tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

3. Người xông khu đất sinh vào năm 1946 (Bính Tuất - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Hỏa của gia ngôi nhà vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Bính ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Bính ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão ăn ý Tuất) với địa chi Mão của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão ăn ý Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

4. Người xông khu đất sinh vào năm 1959 (Kỷ Hợi - mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Mộc tương sinh với 5 nhân tố Hỏa của gia ngôi nhà vì như thế Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Mộc xung xung khắc với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Kim xung khắc Mộc => Không tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Kỷ ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Kỷ ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

5. Người xông khu đất sinh vào năm 1968 (Mậu Thân - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Hỏa của gia ngôi nhà vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Mậu ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Mậu ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Thân ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Thân ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

6. Người xông khu đất sinh vào năm 1967 (Đinh Mùi - mệnh Thủy)

Xem thêm: chèn khung tên vào bản vẽ

- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thủy xung xung khắc với 5 nhân tố Hỏa của gia ngôi nhà vì như thế Thủy xung khắc Hỏa => Không tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7. Người xông khu đất sinh vào năm 1977 (Đinh Tỵ - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Hỏa của gia ngôi nhà vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Tỵ ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Tỵ ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Người xông khu đất sinh vào năm 1998 (Mậu Dần - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Hỏa của gia ngôi nhà vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Mậu ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Mậu ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Dần ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Dần ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Người xông khu đất sinh vào năm 1999 (Kỷ Mão - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Hỏa của gia ngôi nhà vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Kỷ ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Kỷ ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Mão ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Mão ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

10. Người xông khu đất sinh vào năm 1961 (Tân Sửu - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Hỏa của gia ngôi nhà vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia ngôi nhà. => Không tốt
- Thiên can tuổi tác xông ngôi nhà là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Sửu ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông ngôi nhà là Sửu ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Hướng dẫn Xem tuổi tác Xông đất

Xông khu đất đầu xuân năm mới là tục lệ nhiều năm của những người Việt từng cơ hội Tết cho tới xuân về, với ý niệm rằng trong thời gian ngày mồng Một Tết nếu như từng việc xẩy ra trơn tru, như mong muốn thì cả năm cơ cũng rất được bình an, chất lượng tốt lành lặn, thao tác gì rồi cũng thuận tiện. Chính vậy nên, việc lựa lựa chọn tuổi tác, lựa chọn người xông ngôi nhà, xông khu đất đang được trở thành phổ cập.

Theo truyền thống lâu đời, người được lựa chọn nên đáp ứng nhu cầu những xài chí: với đạo đức nghề nghiệp lối hoàng, hạnh phúc, thoáng rộng, niềm hạnh phúc, thành công, đang được ăn nên thực hiện rời khỏi thì sẽ càng chất lượng tốt và một nhân tố cần thiết là phù hợp với tuổi tác của gia chủ.

Xem thêm: cách vẽ biểu đồ tương tác