vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là một trong “ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật” và là quy luật quan trọng nhất của “phép biện chứng duy vật” trong triết học Mác - Lênin.

Quy luật này vạch ra nguồn gốc và động lực của sự vận động và phát triển, theo đó nguồn gốc của sự phát triển là mâu thuẫn và việc giải quyết mâu thuẫn bên trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng. Trong bài viết sau sẽ vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn.

Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Đầu tiên để có thể vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn Cần phải hiểu ý nghĩa của phương pháp luận này.

Mọi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt và những khuynh hướng đối lập, từ đó tạo ra những mâu thuẫn trong bản thân chúng. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tạo thành động lực bên trong của sự vận động và phát triển, dẫn đến sự mất đi cái cũ và ra đời cái mới.

Phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập có ý nghĩa như sau:

- Mâu thuẫn là nguồn gốc, là động lực của mọi sự vận động và phát triển của sự vật, có tính khách quan trong bản thân sự vật nên muốn phát hiện ra mâu thuẫn của sự vật phải thông qua phân tích sự vật. đối tượng để tìm ra các mặt đối lập, xu hướng và mối liên hệ, tác động qua lại giữa chúng.

– Cần phân tích cụ thể một mâu thuẫn cụ thể, biết cách phân loại mâu thuẫn cũng như biết tìm cách giải quyết các mâu thuẫn đó.

- Nắm vững các nguyên tắc giải quyết xung đột phù hợp với từng loại xung đột cụ thể, với mức độ phát triển của xung đột đó. Mâu thuẫn không được hòa giải mà cần tìm mọi cách, biện pháp và lực lượng để giải quyết mâu thuẫn khi điều kiện chín muồi.

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trong thực tiễn cuộc sống hiện nay

Các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau

+ Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự phụ thuộc, liên kết quy định lẫn nhau và làm tiền đề cho nhau cùng tồn tại; Nếu không có sự thống nhất của các mặt đối lập thì không có gì được tạo ra.

+ Có thể hiểu một cách đơn giản thống nhất là sự đồng nhất, là sự thoả thuận bình đẳng của hai mặt đối lập, đây chính là trạng thái cân bằng của các mâu thuẫn.

+ Sự thống nhất giữa các mặt đối lập chỉ là tạm thời, nó có tính tương đối, tức là nó chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, tức là trạng thái đứng yên, ổn định tương đối của sự vật.

Xem thêm: tranh vẽ đàn gà con

+ Đấu tranh của các mặt đối lập là một quá trình phức tạp, diễn ra từ thấp đến cao và bao gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có những đặc điểm riêng.

Sự đấu tranh và chuyển hóa của các mặt đối lập là nguồn gốc và động lực của sự phát triển

Sự đấu tranh của các mặt đối lập sẽ gây ra những biến đổi của các mặt đối lập khi cuộc đấu tranh của các mặt đối lập trở nên quyết liệt. Sự chuyển hóa của các mặt đối lập là khi giải quyết mâu thuẫn thì cái cũ mất đi, cái mới xuất hiện. Các mặt đối lập chuyển hóa cho nhau dưới ba hình thức sau:

+ Các mặt đối lập chuyển hóa lẫn nhau từ mặt đối lập này thành mặt đối lập khác và ngược lại nhưng ở mức độ cao hơn về mặt vật chất của sự vật.

+ Cả hai mặt đối lập đều mất đi và chuyển hoá thành một mặt đối lập mới.

+ Các mặt đối lập xâm nhập lẫn nhau và chuyển hóa lẫn nhau.

Ví dụ về sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Trong mọi mâu thuẫn thường có hai mặt đối lập có quan hệ mật thiết với nhau tạo tiền đề cho sự cùng tồn tại mà triết học gọi là sự thống nhất của các mặt đối lập.

Ví dụ, trong hoạt động kinh tế, sản xuất và tiêu dùng phát triển ngược chiều nhau. Sản xuất là việc tạo ra của cải vật chất, sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Và tiêu dùng là mục tiêu cuối cùng của sản xuất, mọi sản phẩm sản xuất ra đều cần đến người tiêu dùng.

Sản xuất là việc tạo ra các sản phẩm và đồ vật có thể cung cấp cho tiêu dùng. Nếu không có quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm tiêu dùng thì sẽ không có tiêu dùng.

Sản xuất quy định phương thức tiêu dùng, tạo ra đối tượng để tiêu dùng, đây không phải là đối tượng nói chúng mà đối với đối tượng sản xuất nào đó do mình sản xuất làm môi giới cho người tiêu dùng.

Vì vậy, sản xuất không chỉ là đối tượng của tiêu dùng mà còn quyết định phương thức tiêu dùng. Sản xuất cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng và tạo ra nhu cầu cho người tiêu dùng. Điều này có nghĩa là chỉ khi một sản phẩm nhất định được sản xuất thì mới tạo ra nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó.

Vì vậy, có thể thấy sản xuất và tiêu dùng là sự thống nhất của hai mặt đối lập, chúng có những tính chất giống nhau và quan hệ mật thiết với nhau, từ đó tạo điều kiện cho nhau cùng tiến lên. cùng nhau phát triển.

Dưới đây là nội dung bài viết của chúng tôi về vấn đề vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn Chúng tôi hy vọng sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.

Xem thêm: vẽ thánh giá