vạn sự như ý tiếng trung

万事如意 Wàn shì rú yì Vạn sự như yêu cầu Tức là từng việc đều được như yêu cầu ham muốn của tôi, cầu gì được nấy

Bạn đang xem: vạn sự như ý tiếng trung

Vạn sự như yêu cầu 万事如意 Wàn shì rú yì

Tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng Vạn sự như yêu cầu 万事如意 Wàn shì rú yì

Mỗi thời điểm đầu năm mới cho tới xuân về tất cả chúng ta thông thường nghe thấy những lời chúc như “an khang thịnh vượng”, “như ý cát tường” và có thể rằng lời chúc thông dụng nhất này đó là “vạn sự như ý”. Quen nằm trong là vậy tuy nhiên chúng ta có biết “vạn sự như ý” rất có thể mô tả thế nào nhập giờ đồng hồ Trung. Trong nội dung bài viết này Tiếng Trung Ánh Dương tiếp tục nằm trong chúng ta lần hiểu về chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng lời chúc “Vạn sự như ý”.

1. Vạn sự như yêu cầu là gì
2. Câu chúc đồng nghĩa
3. Cách sử dụng

1. Vạn sự như yêu cầu tức thị gì

Chúng tao nằm trong lần hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng từng chữ cấu trở nên nhằm lý giải chân thành và ý nghĩa lời chúc “Vạn sự như ý” 万事如意 Wàn shì rú yì 

Vạn 万 Wàn: Vạn nghĩa đen sì là mươi ngàn, chỉ con số. Dường như thông thường được dùng để làm chỉ con số nhiều, vô vàn. 
Sự 事 shì: 事 shì nhập kể từ 事情 Shìqíng chỉ sự việc
Như 如 rú: 如 rú trong如 Rútóng kiểu như như
Ý 意 yì: 意 yì nhập 意愿 Yìyuàn tức thị ý nguyện, ước mơ.

Từ những tách tự động như bên trên tất cả chúng ta rất có thể hiểu ý nghĩa của trở nên ngữ “Vạn sự như ý” 万事如意 Wàn shì rú yì này đó là từng việc đều được như yêu cầu ham muốn của tôi, cầu gì được nấy. Chính vì thế chân thành và ý nghĩa này nhưng mà “Vạn sự như ý” 万事如意 Wàn shì rú yì thông thường được dùng thực hiện lời chúc trong mùa đầu năm mới cho tới xuân về hoặc thời điểm quan trọng với chân thành và ý nghĩa chúc đối phương từng việc tiện lợi được như yêu cầu nguyện của tôi. “Vạn sự như ý” còn thông thường được đi kèm theo với câu “安康旺盛” Ānkāng wàngshèng an khang thịnh vượng phát đạt sẽ tạo trở nên câu chúc“安康旺盛, 万事如意” Ānkāng wàngshèng, wànshì rúyì an khang thịnh vượng phát đạt, vạn sự như yêu cầu. 

“Vạn sự như ý” 万事如意 Wàn shì rú yì được bắt đầu từ một câu nhập hồi loại 53 kiệt tác “hồng lâu mộng” đoạn quản lý và vận hành chúng ta O ở Hắc Sơn Thôn cho tới chúc đầu năm mới. “乌进孝叩请爷奶奶万福金安, 并公子小姐金安, 新春大喜大福, 荣贵平安, 加官进禄, 万事如意” wū jìn xiào kòu qǐng yé nǎinai wàn fú jīn ān, bìng gōngzǐ xiǎojiě jīn ān, xīn chūn dà xǐ dà fú, róng guì píng'ān, jiā guān jìn lù, wàn shì rú yì “Con là O Tiến Hiếu, cúi đầu chúc các cụ và những cô những cậu mạnh khỏe khoắn. Xuân vừa được từng sự chất lượng tốt lành lặn, bình an, vinh quý, thăng quan tiền tiến thủ chức, vạn sư như ý”.

Vạn sự khởi điểm nan
Câu đối đầu năm mới nhập giờ đồng hồ Trung
Tìm hiểu về đầu năm mới truyền thống cuội nguồn Trung Quốc
Các lời chúc đầu năm mới giờ đồng hồ Trung

2. Câu chúc đồng nghĩa tương quan với “Vạn sự như ý” 万事如意 Wàn shì rú yì 

Xem thêm: vẽ cây cau

从心所欲
Cóng xīn suǒ yù
Muốn gì được nấy

心想事成
xīn xiǎng shì chéng
Muốn gì được nấy

心想事成
xīn xiǎng shì chéng
Muốn gì được nấy

一帆风顺
Yī fān fēng shùn
Thuận buồm xuôi gió

一切顺利
Yī qiè shùn lì
Mọi sự thuận lợi

3. Cách sử dụng

Ví dụ đem dùng “Vạn sự như ý” 万事如意 Wàn shì rú yì 
“Vạn sự như ý” 万事如意 Wàn shì rú yì rất có thể thực hiện bộ phận vị ngữ nhập câu.

祝各位老师身体健康、万事如意、工作顺利、开开心心过每一分钟, 高高兴兴过每一天
Zhù gèwèi lǎoshī shēntǐ jiànkāng, wàn shì rú yì, gōngzuò shùnlì, kāi kāi xīn xīn guò měi yī fēn zhōng, gāo gāo xìng xìng guò měi yī tiān
Xin kính chúc những thầy cô luôn luôn đầy đủ sức mạnh, từng điều chất lượng tốt đẹp mắt, việc làm trót lọt, hạnh phúc từng phút, niềm hạnh phúc từng ngày 

新年又到, 祝你身体健康, 万事如意, 想什么有什么.
Xīn nián yòu dào, zhù nǐ shēntǐ jiànkāng, wàn shì rú yì, xiǎng shénme yǒu shéme
Năm mới mẻ cho tới, chúc chúng ta đầy đủ sức mạnh, vạn sự như yêu cầu, ham muốn gì được nấy.

Hy vọng qua quýt nội dung bài viết này chúng ta hiểu thêm thắt chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng của lời chúc “Vạn sự như ý”. Tiếng Trung Ánh Dương chúc chúng ta học tập tốt

Xem thêm: vẽ xe độ satria