vẽ hình chiếu giá ngang

Giáo dục, tìm hiểu thêm > Các môn học tập > Công nghệ

Em vẽ loại gì tuy nhiên cô toàn gạch ốp cút. cô bảo vẽ sai rồi. ko biết là vẽ bao nhiêu kiểu hình chiếu này thì nên Note những gì ạ? Cả nhà hùn em với chứ ko em bị điểm xoàng môn này mất

Bạn đang xem: vẽ hình chiếu giá ngang

Quân Lưu

Quân Lưu

Trả điều 3 năm trước

Xem thêm: hoa hồng dại

Bạn lấy vật thể rời khỏi. kết thúc sử dụng đèn bấm soi vô vật thể. được kiểu hình xuất hiện nay bên trên mặt mũi tường phía sau vật thể cơ thì này đó là hình chiếu. thông thường nó là hình chữ nhật/vuông gì cơ tùy vật thể

Minh Hoàng

Xem thêm: đào lý bất ngôn

Minh Hoàng

Trả điều 3 năm trước

Em cảm ơn chưng. Em vẫn đang được suy nghĩ hình chiếu nó kiểu hình hạn chế phẳng lặng ở thân ái vật thể