xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

Dạy học tích hợp là định hướng dạy học trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh huy động kiến ​​thức, kỹ năng,... thuộc nhiều lĩnh vực (môn học/hoạt động giáo dục) khác nhau để giải quyết các nhiệm vụ khác nhau. phục vụ học tập; qua đó kiến ​​thức và kỹ năng mới được hình thành; phát triển các năng lực cần thiết. Tìm hiểu về vấn đề xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp cùng  Luật sư X  qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp

Dạy học tích hợp là một trong những xu hướng dạy học tất yếu và phù hợp với định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của người học. Việc xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn để tổ chức các hoạt động dạy học không chỉ tối ưu hóa hoạt động học tập của học sinh mà còn là cơ sở để rèn luyện, phát triển năng lực học sinh thông qua dạy học. thực hiện nhiệm vụ gắn với thực tiễn trong kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp liên môn. Thông qua việc nghiên cứu lý luận về HĐNGLL, quy trình xây dựng nội dung chủ đề tích hợp liên môn và thiết kế kế hoạch dạy học theo chủ đề tích hợp. Quy trình này đã được giáo viên hướng dẫn xây dựng và thử nghiệm dạy học ở trường phổ thông. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên THPT.

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học tập hoặc bước vào cuộc sống lao động. Để thực hiện mục tiêu đó, nội dung giáo dục phổ thông thường bao gồm nhiều môn học khác nhau. Tuy nội dung các môn học và nhiệm vụ của chúng có thể khác nhau nhưng chúng vẫn có những mối quan hệ nhất định, đôi khi rất chặt chẽ. Chính đặc điểm này của giáo dục phổ thông giúp phát triển toàn diện nhân cách của học sinh, cũng là một biểu hiện quan trọng của chất lượng giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, trong thực tế dạy học các môn học nói chung và vật lý nói riêng, việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của môn học cũng như khai thác mối quan hệ giữa các môn học chưa được coi trọng. quan tâm thích đáng. Điều đó dẫn đến chất lượng giáo dục phổ thông thường biểu hiện ở sự hạn chế ở năng lực vận dụng kiến ​​thức vào thực tiễn, cũng như năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Góp phần khắc phục những hạn chế đó của chất lượng giáo dục phổ thông, nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến đã nghiên cứu, vận dụng lý luận sư phạm tích hợp hay dạy học tích hợp. Bài viết này mong muốn góp phần làm rõ khái niệm lí thuyết toán học, tại sao cần phải thực hiện lí thuyết toán học và trình bày một số kết quả nghiên cứu về vận dụng lí thuyết toán học vào thực tiễn dạy học vật lí ở trường phổ thông.

Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp

Theo UNESCO, đồng giáo dục được định nghĩa như sau: “ Một cách trình bày các khái niệm và nguyên tắc khoa học cho phép thể hiện sự thống nhất cơ bản của tư tưởng khoa học, tránh sự quá nhấn mạnh hoặc sự chênh lệch quá sớm của các ngành khoa học khác nhau. ". Dạy học tích hợp là định hướng dạy học trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh tổng hợp kiến ​​thức, kỹ năng... thuộc nhiều lĩnh vực (môn học/hoạt động giáo dục) khác nhau để giải quyết nhiệm vụ học tập; qua đó hình thành kiến ​​thức, kỹ năng mới; phát triển những năng lực cần thiết.

Năng lực dạy học tích hợp bao gồm các chỉ tiêu cần đạt theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên ngành sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông là:

 • Phân tích khả năng tích hợp của một phân môn, chương của phân môn.
 • Tạo bảng ma trận biểu diễn nội dung tích hợp đã chọn.
 • Thiết kế một số hoạt động tổ chức dạy học chủ đề, chủ điểm, chương
  đã chọn dạy học tích hợp.
 • Lập kế hoạch DHTH.
 • Thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị trong thực tế, trong TTSP

Theo phương pháp dạy học bậc thấp mà giáo viên phổ thông trước đây và hiện nay vẫn đang thực hiện là lồng ghép, liên hệ các nội dung dạy học có liên quan vào quá trình dạy học một môn học. Ở mức độ cao hơn là dạy học liên môn: xử lý các nội dung kiến ​​thức trong mối liên hệ với nhau. Cao nhất là dạy học xuyên môn: Các môn học đan xen với nhau thành một chỉnh thể thống nhất có logic khoa học.

Nội dung xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
Nội dung xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp

Vì sao cần xây dựng chủ đề tích hợp liên môn?

Tuy có liên quan với nhau nhưng CT hiện hành có tính độc lập tương đối, được thiết kế theo mạch kiến ​​thức bộ môn theo nguyên tắc kiến ​​thức học trước làm cơ sở kiến ​​thức học sau.

Vì vậy, một số nội dung kiến ​​thức liên quan đến nhiều môn học được đưa vào chương trình của các môn học đó gây chồng chéo, quá tải. Không chỉ vậy, thời lượng dạy kiến ​​thức đó ở các môn học khác nhau, nhiều khi thuật ngữ khoa học không giống nhau gây khó khăn cho học sinh. Vì vậy, việc tìm kiến ​​thức chung để xây dựng thành các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn là rất cần thiết.

Xem thêm: vẽ ca sĩ

Quy trình xây dựng nội dung theo chủ đề tích hợp liên môn

 • Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp bao gồm:
 • Bước 1: Nghiên cứu lý luận về dạy học tích hợp.
 • Bước 2: Phân tích chương trình và sách giáo khoa để tìm ra những nội dung dạy học gần giống nhau, gắn bó tự nhiên với nhau trong các môn học của chương trình hiện hành; nội dung liên quan đến vấn đề địa phương, quốc gia và có thể là vấn đề nóng được cả thế giới quan tâm để xây dựng chủ đề/bài học tích hợp.
 • Bước 3: Xác định chủ đề tích hợp, bao gồm tên bài dạy và phân môn tích hợp, đóng góp của các phân môn đó đối với bài học. Thời gian ước tính để tích hợp luồng.
 • Bước 4: Xác định mục tiêu của bài học tích hợp bao gồm: kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ, định hướng hình thành và phát triển năng lực cho học sinh.
 • Bước 5: Xây dựng nội dung chính trong bài tích hợp. Căn cứ vào thời gian dự kiến, mục tiêu, thậm chí cả đặc điểm tâm sinh lý và yếu tố vùng miền để xây dựng nội dung phù hợp.
 • Bước 6: Xây dựng bộ câu hỏi hướng dẫn, hướng dẫn tài liệu bổ trợ, phương tiện kỹ thuật để học sinh thực hiện nội dung chủ đề tích hợp.
 • Bước 7: Xây dựng tiêu chí đánh giá nội dung các chủ đề đã xây dựng và hiệu quả của chúng đối với việc hình thành và phát triển năng lực học sinh trong dạy học. Đề xuất cải tiến cho phù hợp với thực tế.

Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn

 • Trên cơ sở nội dung các chủ đề tích hợp liên môn, giáo viên tổ chức dạy học theo quy trình 3 bước:
 • Bước 1: Xây dựng giáo án chủ đề: Sử dụng nội dung chủ đề đã xây dựng, kết hợp với một số phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh.
 • Bước 2: Thiết kế tiến trình dạy học: Gồm các bước thực hiện kế hoạch dạy học
 • Bước 3: Triển khai kế hoạch dạy học các chủ đề theo quy trình đã thiết kế. Đánh giá theo tiêu chí năng lực cần được hình thành, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng và đặc điểm vùng miền, v.v.

Mời bạn xem thêm:

 • TIÊU CHUẨN HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN HẠNG 2 THEO QUY ĐỊNH NĂM 2022
 • KỲ THI ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN SINH VIÊN NĂM 2022

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là lời khuyên của luật sư X về vấn đề “Nội dung xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp " . Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể áp dụng những kiến ​​thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn, trợ giúp thêm khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến dịch vụ thành lập công ty tại Việt Nam, giải thể công ty, tạm ngừng hoạt động công ty, hợp thức hóa lãnh sự, xác nhận tình trạng hôn nhân, tạm ngưng hoạt động công ty, thủ tục giải thể công ty mới nhất công ty, dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu ...của luật sư X, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 0833102102 .

Các câu hỏi thường gặp

Thế nào là phương pháp dạy học tích hợp?

Phương pháp dạy học tích hợp là phương pháp giáo viên hướng dẫn, tổ chức, triển khai học sinh hoạt động, phối hợp khai thác tri thức, kỹ năng, tri thức đã có từ vốn sống, vốn văn hóa truyền thống, từ các môn học khác áp dụng vào môn học đang dạy nhằm mục đích nâng cao đạt hiệu quả cao của lớp học theo nhu cầu và mục tiêu đã đề ra.

Ưu điểm của dạy học tích hợp

Trước hết, chủ đề thiết thực, tích hợp liên môn nên sinh động, hấp dẫn học sinh, có ưu điểm trong việc tạo động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến ​​thức tổng hợp để giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến ​​thức một cách máy móc.
Quan trọng hơn, các chủ đề tích hợp, liên môn giúp học sinh không phải học đi học lại nhiều lần cùng một nội dung ở các môn học khác nhau vừa gây quá tải, vừa gây nhàm chán, thiếu hiểu biết. kiến thức phổ thông cũng như khả năng vận dụng kiến ​​thức phổ thông vào thực tế.

Xem thêm: vẽ pikachu đơn giản

bình chọn cho bài viết