xông nhà tuổi giáp tý năm 2023


Theo kinh nghiệm tay nghề dân gian giảo, khi lựa chọn người xông khu đất nên lựa chọn người dân có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia ngôi nhà. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần được tương sinh với những người bại. Các tuổi hạc tại đây phù phù hợp với Gia ngôi nhà nhằm xông khu đất vô đầu xuân năm mới mới:


Các tuổi hạc xông khu đất TỐT với những người tuổi hạc Giáp Tý vô năm Qúy Mão 2023 là:

Bạn đang xem: xông nhà tuổi giáp tý năm 2023

Đinh Hợi 1947 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá)

Các tuổi hạc xông khu đất XẤU với những người tuổi hạc Giáp Tý vô năm Qúy Mão 2023 là:

Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu)

Xem tuoi xong xuôi dat xong xuôi nhaXem tuổi hạc xông khu đất, xông nhà

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC


1. Người xông khu đất sinh vào năm 1947 (Đinh Hợi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia ngôi nhà vì thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Đinh ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Đinh ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Hợi ko xung không khớp nhau với địa chi Tý của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

2. Người xông khu đất sinh vào năm 1944 (Giáp Thân - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia ngôi nhà vì thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Giáp ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Giáp ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Thân ko xung không khớp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

3. Người xông khu đất sinh vào năm 1952 (Nhâm Thìn - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia ngôi nhà vì thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Nhâm ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Nhâm ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Thìn phạm Lục Hại (Mão sợ hãi Thìn) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

4. Người xông khu đất sinh vào năm 1946 (Bính Tuất - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia ngôi nhà vì thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Bính ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Bính ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Tuất ko xung không khớp nhau với địa chi Tý của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão phù hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

5. Người xông khu đất sinh vào năm 1961 (Tân Sửu - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia ngôi nhà vì thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Tân ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Tân ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý phù hợp Sửu) với địa chi Tý của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Sửu ko xung không khớp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

6. Người xông khu đất sinh vào năm 1967 (Đinh Mùi - mệnh Thủy)

Xem thêm: bầu trời tranh galaxy màu nước

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia ngôi nhà vì thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Đinh ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Đinh ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý sợ hãi Mùi) với địa chi Tý của gia ngôi nhà. => Không tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

7. Người xông khu đất sinh vào năm 1968 (Mậu Thân - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia ngôi nhà vì thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Mậu trực xung với thiên can Giáp của gia ngôi nhà. => Không tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Mậu trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Thân ko xung không khớp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

8. Người xông khu đất sinh vào năm 1976 (Bính Thìn - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia ngôi nhà vì thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Bính ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Bính ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Thìn phạm Lục Hại (Mão sợ hãi Thìn) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

9. Người xông khu đất sinh vào năm 1982 (Nhâm Tuất - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia ngôi nhà vì thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Nhâm ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Nhâm ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Tuất ko xung không khớp nhau với địa chi Tý của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão phù hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

10. Người xông khu đất sinh vào năm 1983 (Qúy Hợi - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia ngôi nhà vì thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Qúy tương sinh với thiên can Giáp của gia ngôi nhà. => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Hợi ko xung không khớp nhau với địa chi Tý của gia ngôi nhà. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Hướng dẫn Xem tuổi hạc Xông đất

Xông khu đất đầu xuân năm mới là tục lệ nhiều năm của những người Việt từng khi Tết cho tới xuân về, với ý niệm rằng trong thời gian ngày mồng Một Tết nếu như từng việc xẩy ra trơn tuột, như mong muốn thì cả năm bại cũng khá được bình an, chất lượng lành lặn, thao tác làm việc gì rồi cũng tiện lợi. Chính chính vì vậy, việc lựa lựa chọn tuổi hạc, lựa chọn người xông ngôi nhà, xông khu đất tiếp tục trở thành phổ cập.

Theo truyền thống lâu đời, người được lựa chọn cần thỏa mãn nhu cầu những chi chí: đem đạo đức nghề nghiệp đàng hoàng, hạnh phúc, thoáng rộng, niềm hạnh phúc, thành công, đang được ăn nên thực hiện rời khỏi thì sẽ càng chất lượng và một nguyên tố cần thiết là phù hợp với tuổi hạc của gia chủ.

Xem thêm: vẽ hoa dây leo đẹp trang trí báo tường