ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài


Đề tài nghiên cứu khoa học là gì?

Đề tài nghiên cứu khoa học là một hoặc nhiều vấn đề khoa học chứa đựng những điều chưa biết (hoặc biết chưa đầy đủ) nhưng có tiền đề và khả năng biết được để giải đáp những vấn đề đặt ra trong khoa học. nghiên cứu khoa học hoặc trong thực tế. Đề tài nghiên cứu khoa học được đặt ra do yêu cầu của lý luận hoặc thực tiễn và thỏa mãn hai điều kiện:

Bài toán chứa đựng sự mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết. Đã có khả năng giải quyết mâu thuẫn đó. Bạn đang xem: Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài là gì?

Vấn đề học (hay còn gọi là vấn đề nghiên cứu) là câu hỏi đặt ra khi người nghiên cứu đứng trước sự mâu thuẫn giữa giới hạn của tri thức khoa học hiện có với yêu cầu phát triển tri thức đó ở trình độ cao. hơn. Câu hỏi này cần được trả lời và trả lời trong nghiên cứu nên còn được gọi là câu hỏi nghiên cứu. Để xác định một đề tài nghiên cứu khoa học, trước hết người nghiên cứu phải xem xét vấn đề khoa học (còn đề tài nghiên cứu) đặt ra. Có thể có ba trường hợp:

Có vấn đề để nghiên cứu, tức là có nhu cầu trả lời cho vấn đề nghiên cứu và nhờ đó hoạt động nghiên cứu được thực hiện. Không có vấn đề hoặc không có vấn đề. Trong trường hợp này, không cần trả lời, tức là không có hoạt động nghiên cứu.

Bạn đang xem: ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài là gì

Vấn đề giả: tưởng có vấn đề nhưng sau khi xem lại thì không có vấn đề gì hoặc có vấn đề khác. Phát hiện “bài toán giả” vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh được những hậu quả nặng nề cho hoạt động thực tiễn.– Đề tài nghiên cứu thực chất là một câu hỏi – một vấn đề đặt ra cho vấn đề. những khó khăn về lý luận và thực tiễn chưa có ai trả lời (hoặc đã trả lời nhưng chưa đầy đủ, chưa chính xác, chưa rõ ràng) đòi hỏi người nghiên cứu phải giải đáp những điều chưa rõ, đem lại kết quả hoàn chỉnh. tốt hơn, rõ hơn hoặc phát hiện ra cái mới phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với xu thế đi lên của sự phát triển. Nghiên cứu một đề tài khoa học thường bắt đầu từ việc phát hiện một vấn đề khoa học và Vấn đề nghiên cứu cần được trình bày dưới dạng câu hỏi. Đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức nghiên cứu, được đặc trưng bởi một nhiệm vụ nhất định. Có thể phân biệt đề tài với đề tài nghiên cứu. Một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác, mặc dù không hoàn toàn mang tính chất khoa học, nhưng cũng có những đặc điểm tương tự với đề tài như dự án, đề án, chương trình.

Tham Khảo Thêm:  Di Sản Văn Hóa Vật Thể Bao Gồm ? Di Tích Lịch Sử Di Sản Văn Hóa Vật Thể Bao Gồm Những Gì

Đề tài: thiên về trả lời các câu hỏi có ý nghĩa học thuật, có thể chưa chú ý nhiều đến tính hiện thực hóa trong hoạt động thực tiễn. Dự án: là loại đề tài có mục đích ứng dụng cụ thể, kinh tế – xã hội. Dự án yêu cầu đáp ứng nhu cầu đã nêu; chịu sự trưởng thành và thường là những hạn chế về nguồn lực; phải được thực hiện trong bối cảnh không chắc chắn. Cơ chế: là loại văn bản được chuẩn bị để trình cơ quan quản lý hoặc cơ quan tài trợ xin phép thực hiện một công việc nào đó (như xin thành lập tổ chức, xin tài trợ cho một hoạt động, v.v.). Sau khi dự án được phê duyệt sẽ có các dự án, chương trình, đề tài hoặc tổ chức hoặc hoạt động kinh tế – xã hội theo yêu cầu của dự án. Chương trình : là một nhóm đề tài hoặc dự án được tập hợp nhằm một mục đích nào đó. Có thể có một mức độ độc lập tương đối cao giữa chúng. Tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong chương trình không có yêu cầu quá cứng nhắc nhưng các nội dung của một chương trình phải luôn đồng bộ.

Đề tài được nghiệm thu khi có nội dung thiết thực, cập nhật và chứa đựng những yếu tố mới, có ý nghĩa trong khoa học và thực tiễn cuộc sống (phải trả lời rõ nghiên cứu về vấn đề gì? và cách thức tiến hành nghiên cứu?…). Trong hoạt động thực tiễn và khoa học luôn tiềm ẩn vô số mâu thuẫn và trở lực. Chức năng của nghiên cứu khoa học là phát hiện ra những mâu thuẫn đó, hình thành các bài toán – vấn đề toán học và tổ chức giải quyết có hiệu quả các vấn đề – bài toán đó. Việc giải quyết vấn đề chính xác và hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn chủ đề.

Tính chất của đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu cần phải mới và thời sự, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, đa dạng của khoa học và đời sống, giải quyết những vấn đề chưa giải quyết được trong lĩnh vực nghiên cứu. Vì vậy, một đề tài nghiên cứu khoa học cần có các tính chất sau:

Tham Khảo Thêm:  bài tập sức bền vật liệu vẽ biểu đồ nội lực

Tính thực tiễn: phù hợp với thực tế và hiệu quả. Tiên tiến: cập nhật, mới, phù hợp với xu thế đi lên của phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ. Xác định chính xác: cấp độ, định nghĩa và phạm vi của chủ đề.

Xem thêm: Danh Sách Trường Đại Học Có Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Nào Tốt Nhất Hà Nội

Phân loại đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học nhìn chung có thể chia thành:

Chủ đề hoàn toàn là lý thuyết. Chủ đề hoàn toàn là thử nghiệm. Đề tài kết hợp cả lý thuyết và thực nghiệm.

Theo loại nghiên cứu khoa học, nó có thể được chia thành bốn loại:

đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản. Đề tài nghiên cứu ứng dụng. Đề tài nghiên cứu triển khai. Đề tài nghiên cứu khám phá.

Ví dụ, khoa học giáo dục là khoa học ứng dụng; Đề tài nghiên cứu cũng có các loại như trên. Ngoài ra, do tính chất, yêu cầu và mức độ khác nhau, đề tài nghiên cứu giáo dục còn được phân loại thêm, bao gồm:

Đề tài điều tra khám phá thực trạng (loại đề tài thực nghiệm). Đề tài giải quyết nguyên nhân, rút ​​ra kết luận mới, cơ chế mới (loại đề tài vừa lý thuyết vừa thực nghiệm). và tổng kết kinh nghiệm tiên tiến. Đề tài cải tiến kinh nghiệm, lý thuyết cũ và sáng tạo cái mới trong lĩnh vực giáo dục (ví dụ: nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức đào tạo…) Các nghiên cứu khoa học (kể cả luận văn, luận án) tạo ra những giá trị tri thức, công nghệ mới.

Chọn đề tài nghiên cứu khoa học

Cơ sở thực tiễn để lựa chọn đề tài:

Từ việc tìm ra những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất trong lĩnh vực chuyên môn, tổng hợp để tìm ra những vấn đề mới trong một lĩnh vực nhất định. Cũng có thể chọn chủ đề nghiên cứu từ nghiên cứu. nghiên cứu các phương pháp nghiên cứu của các công trình cũ để tìm ra các phương pháp mới hiệu quả hơn. Học các môn học cũ bằng phương pháp mới với góc nhìn mới, sử dụng các tài liệu thực tế mới. Đó là chọn đề tài theo nguyên tắc xem xét lại căn bản các luận cứ lý luận trong khoa học với lập trường mới, quan điểm mới ở trình độ kỹ thuật cao hơn. Phân tích tiếp theo các tài liệu thu thập được trong điều tra khoa học; các tài liệu thống kê, mô tả, thực nghiệm mới mang tính chất đại chúng Việc tham khảo ý kiến ​​của các nhà hoạt động học thuật, kỹ thuật và công nghệ, các chuyên gia nổi tiếng trong các lĩnh vực kinh tế quốc dân, các chuyên gia phát minh sáng chế trong sản xuất sẽ giúp các nhà nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề cần nghiên cứu.

Tham Khảo Thêm:  , Tứ Giác Là Gì

Xem danh sách các luận án đã bảo vệ, công trình khoa học đã công bố…

Việc lựa chọn chủ đề được đặt ra trong hai trường hợp:

Chủ đề được chỉ định: nghiên cứu viên được giao thực hiện đề tài thuộc nhiệm vụ của đề tài mà đơn vị, bộ môn hoặc giáo viên đang thực hiện theo yêu cầu của cấp trên, theo hợp đồng với đối tác; Hoặc có thể giảng viên đưa ra một chủ đề giả định cho sinh viên hoặc nghiên cứu sinh mà không liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu của mình. Chủ đề tùy chọn: Người nghiên cứu cần tìm hiểu kỹ hiện trạng phát triển của lĩnh vực chuyên môn, tìm hiểu tình hình thực tế để xác định hướng nghiên cứu phù hợp. Việc lựa chọn đề tài cần cân nhắc, xem xét kỹ đề tài có ý nghĩa khoa học hay không? Liệu nó có ý nghĩa thực tế? Nghiên cứu có cần thiết không? Có đủ điều kiện để bảo đảm hoàn thành luận văn không? Có phù hợp với sở thích, sở trường của mình không?+ Khi bắt đầu nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu phải cân nhắc, lựa chọn, xác định đề tài nghiên cứu. Đây là một công việc trí óc khó khăn, nhiều trở ngại nhưng có tính chất quyết định sự thành bại của toàn bộ quá trình nghiên cứu. + Đúng như W.A. Ashby đã nói: “Một khi chúng ta có thể phát biểu vấn đề một cách rõ ràng và đầy đủ, thì chúng ta không còn cách xa lời giải nữa. ”

Xem thêm: Chứng Minh Quản Lý Vừa Là Khoa Học Vừa Là Nghệ Thuật Và Khoa Học

Nhà vật lý nổi tiếng Wemer Heisenberg cũng nhận xét: “…lẽ thường, khi vấn đề được đặt ra một cách đúng đắn, thì nó đã được giải quyết hơn một nửa…”. Xác định chủ đề là bước khởi đầu. Đề tài sẽ tiếp tục được sử dụng làm kim chỉ nam cho các hoạt động giai đoạn tiếp theo và ngược lại, nó sẽ tiếp tục được điều chỉnh (tất nhiên là chỉ ở mức độ chi tiết) trong quá trình nghiên cứu. giải thoát.

Related Posts

sáng kiến kinh nghiệm đổi mới kiểm tra đánh giá

Ngày 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GDĐT về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy…

liên hệ bản thân về lý luận và thực tiễn

Như vậy, sự yếu kém về lý luận là nguyên nhân trực tiếp và rất quan trọng của bệnh kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự yếu kém về…

đồ án kỹ thuật thi công 1 ván khuôn gỗ

Mục lục Chương 1: Giới thiệu dự án Đặc điểm kiến ​​trúc và kết cấu Đặc điểm địa chất thủy văn, đường giao thông đến dự án…

bài thu hoạch tham quan bảo tàng hồ chí minh

1 23,831 417 … Người khổng lồ, sưu tầm c Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn. Họ và tên Số: Lớp BÀI GIẢNG SƯU TẦM KẾ HOẠCH…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học cá nhân

Phương pháp dạy học tích cực đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường học ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Phương pháp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *